AKCE „ŘEKNI VŠEM DĚKUJI!“ – АКЦИЯ „СКАЖИ ВСЕМ СПАСИБО!“

Žáci naší družební ZŠ Naděžda v Alčevsku (LLR) podpořili internetovou akci „Řekni všem děkuji“.

11. leden je považován za nejzdvořilejší den roku, v tento den celý svět slaví Mezinárodní den „DĚKUJI.

„Den „Děkuji“ ve dvoře!

Den mezinárodní!

Připojujeme se ke hře

Této bezkonkurenční!

Říkáme „Děkuji“ všem

Děláme příjemné

Když je „Děkuji“ – nejsou problémy!

Den projde zajímavě!

Žákyně 6.třídy Alina Makejeva říká „děkuji“ organizátorům nezapomenutelné cesty do Luganska, kde zhlédla novoroční pohádku a dostala dárek od Děda Mráze. Její spolužačka Kaťa Markova děkuje společenskému hnutí „Mír Lugansku“ za nabídnutou možnost pobývat v ozdravném táboře na Krymu, kde si krásně odpočinula a našla nové přátele.

Alina Makejeva, 6.třída
Kaťa Markova, 6.třída

„Velikánské děkuji“ za organizaci mimoškolních akcí, pozorný vztah, pomoc ve výběru literatury pro referáty a zprávy řekli žáci 9.třídy pracovníkům knihovny-filiálky č.3 (knihovna Vasilevka u školy – pozn. J.V.) Světlaně Alexandrovně Jefimové a Jeleně Ivanovně Karkač. A druháci řekli slova poděkování školní knihovnici Ludmile Michajlovně Pilipenko.

9.třída
Zprava Nataša Rožuk, Lera Sauch, Darja Loboda
2.třída děkuje ve školní knihovně knihovnici Ludmile Pilipenko

Žáci 6.-8.tříd poděkovali za pozornost, pomoc a znalosti milovaným rodičům a drahým učitelům. A prvňáci Alina Gadecká a Karina Balala přednesly pro své maminky verše.

6.třída
Zleva -, Liza Chromova, Lerka Stěšenko, Alina Melnik, Olja Trutik, Diana Fjodorova, Alina Makejeva, Kaťa Markova
6.třída
Zleva Miša Vasilčenko, -, -, Serjoža Butymov, -, Jegor Kovaljov, Váňa Orlov
7.třída
1.řada zleva Naďa Odarčenko, Varja Markina, Darja Markina
2.řada vlevo Nasťa Katunina, zprava Nataša Savonova, Veronika Kaštyper, Anton Falčikov
7.třída
1.řada zleva Danil Gambal, Maša Caran, -, Alina Logviněnko
2.řada zleva Maša Nazarova, Sveta Orlova, Diana Pjatakova

Děti z 1.třídy a družiny poděkovaly kuchařkám školy Ljudmile Jevgeněvně Děmodčenko a Olze Marčenko za chutné obědy a pečivo. A žáci 3. a 4.třídy řekli „děkuji“ technickým pracovníkům za čistotu ve školních třídách a chodbách.

Domů šli žáci s dobrou náladou. Opravdu, slova vděčnosti mají kouzelnou sílu, nabijí pozitivem a přáním darovat radost ostatním.

ZŠ Naděžda, 11.1.2022

1.třída a družina
3. a 4.třída děkují uklízečkám
3.třída

АКЦИЯ „СКАЖИ ВСЕМ СПАСИБО!“

Учащиеся ГОУ ЛНР «УВК «Надежда» поддержали интернет-акцию «Скажи всем спасибо».

11 января считается самым вежливым днём в году, в этот день весь мир отмечает Международный день „СПАСИБО“!

День «Спасибо на дворе!

День международный!

Подключаемся к игре

Этой бесподобной!

Говорим «Спасибо» всем

Делаем приятно

Есть «Спасибо»- нет проблем!

День пройдёт занятно!

Ученица 6 класса Макеева Алина говорит «спасибо» организаторам незабываемой поездки в Луганск, где она посмотрела новогоднюю сказку и получила подарок от Деда Мороза. Ее одноклассница Маркова Екатерина благодарит Общественное движение «Мир Луганщине» за предоставленную возможность побывать в оздоровительном лагере в Крыму, где она хорошо отдохнула и нашла новых друзей.

«Большое спасибо» за организацию внешкольных мероприятий, внимательное отношение, помощь в подборе литературы для рефератов и сообщений сказали учащиеся 9 класса работникам библиотеки-филиала № 3 Ефимовой Светлане Александровне и Каркач Елене Ивановне. А второклассники сказали слова благодарности школьному библиотекарю Пилипенко Людмиле Михайловне.

Учащиеся 6-8 классов благодарны за внимание, помощь и знания любимым родителям и дорогим учителям. А первоклассники Гадецкая Алина и Балала Карина прочли для своих мам стихи.

Ребята 1 класса и воспитанники группы продленного дня поблагодарили поваров образовательного учреждения Демодченко Людмилу Евгеньевну и Марченко Ольгу за вкусные обеды и выпечку. А учащиеся 3 и 4 классов сказали «спасибо» техническим работникам за чистоту в школьных классах и коридорах.

Домой учащиеся ушли с хорошим настроением. Действительно, слова благодарности имеют волшебную силу, заряжают позитивом и желанием дарить радость окружающим.

Школа «Надежда», 11 января 2022 г.

89 total views, 1 views today