BESEDA O ČESKÉ REPUBLICE SE STUDENTY – БЕСЕДА О ЧЕХИИ СО СТУДЕНТАМИ

České kulturní centrum Julia Fučíka (ČKC) v Lugansku uspořádalo 19.9.2022 besedu pro studenty 2. a 3.ročníku oboru mezinárodních vztahů na Univerzitě Vladimira Dalja. Nejprve jsem studenty seznámil s činností ČKC a Společnosti přátel LLR a DLR. Objasnil jsem jim i osobnost Julia Fučíka, jehož jméno má ČKC ve svém názvu. Následovalo promítnutí krátkých videí o pamětihodnostech České republiky a o českých objektech, zapsaných na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V následné besedě jsem pak odpovídal na dotazy studentů. Studenti se živě zajímali o Českou republiku, zvláště o současnou energetickou krizi v ČR, způsobenou sankcemi Západu proti Rusku. Vyjádřili přání, aby Česká republika navázala normální obchodní, kulturní a sportovní vztahy s Ruskem, jako tomu bylo vždy v minulosti.

Jaromír Vašek, Lugansk, 19.9.2022

Vlevo panely o České republice
Pojednání o Juliu Fučíkovi
Kniha Julia Fučíka – Reportáž psaná na oprátce (rusky)
Vlevo Olga Vladimirovna
Můj článek „Sedmdesát pět let krasnodonské Mladé gardy“ v Haló novinách v roce 2017
Vzadu na plátně demonstrace na Václavském náměstí v Praze 10.9.2022
Z demonstrace na Václavském náměstí v Praze 10.9.2022

143 total views, 1 views today