BESEDA SE ŽÁKY V GORKÉHO KNIHOVNĚ – БЕСЕДА СО ШКОЛЬНИКАМИ В БИБЛИОТЕКЕ ГОРЬКОГО

Beseda o České republice a o činnosti české Společnosti přátel LLR a DLR a Českého kulturního centra Julia Fučíka v Lugansku se konala 10.9.2022 v Gorkého knihovně v Lugansku. Zúčastnili se žáci 8.-11.tříd 28.ZŠ v Lugansku.

Беседа о Чехии и деятельности чешского „Общества друзей ЛНР и ДНР“ и Чешского культурного центра им. Юлиуса Фучика в Луганске состоилась 10 сентября 2022 г. в Библиотеке Горького в Луганске. Участие приняли ученики 8-11 классов 28-ой школы.

40 total views, 1 views today