ČESKÁ POHÁDKA VE ŠKOLCE – ЧЕШСКАЯ СКАЗКА В ДЕТСКОМ САДУ

Spolu s knihovnicí dětské knihovny jsme připravili dětem ve školce ve Stanici Luganské před spaním zajímavý program. Program probíhal v pěkném tanečním sále. Nejprve jsem se předškolákům představil, řekl jsem jim o nedaleké zemi České republice a ukázal jsem jim knihu českých pohádek v ruštině, kterou čeští přátelé darovali knihovně. Knihovnice dětem řekla, že až budou umět číst, jistě si budou chodit do knihovny tuto knihu půjčovat. Děti tiše seděly a poslouchaly. Zeptal jsem se jich, kolik jim je let. A tu děti ožily a jeden přes druhého začaly křičet: „Pět. Pět. Šest. Pět…“ Potom knihovnice dětem přečetla pohádku Karla Jaromíra Erbena O třech přadlenách. Ukázala jim i pěkné obrázky k pohádce od Lucie M¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨üllerové. Děti napjatě poslouchaly. Po skončení čtení knihovnice vysvětlila dětem poučení z pohádky. Děti poděkovaly za pohádku, která se jim moc líbila, pěkně se rozloučily a odešly spát.

Jaromír Vašek, Stanica Luganská, 10.10.2022

Fotografie dětí, které chodí do školky, nelze bez souhlasu rodičů zveřejňovat.

Taneční sál
Taneční sál
Knihovnice čte dětem pohádku

108 total views, 1 views today