ČTVRTÝ DEN REFERENDA V LLR – STANICE LUGANSKÁ – ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА В ЛНР – СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

Čtvrtý den referenda o připojení LLR k Rusku jsem strávil ve Stanici Luganské za řekou Doněc. Městys jíž znám z mých jarních návštěv. Nejprve jsem navštívil známou 1.ZŠ-Gymnázium. V kanceláři jsem předal Naši pravdu s mým článkem o mé návštěvě školy v květnu 2022. Sledoval jsem ovšem především průběh voleb v tamní volební místnosti. Předseda volební komise mi řekl, že za tři dny referenda odvolilo 54% voličů, že největší nápor voličů ale čekají až 27.9. V době mé přítomnosti odvolilo osm voličů. Nikdo ale nechtěl být focen, protože mají příbuzné na Ukrajině a ti by mohli mít problémy. Po vhození volebního lístku do volební urny mi jedna starší paní prozradila, že zatrhla „Ano“ (tj. Souhlasí s připojením LLR k Rusku), protože Ukrajina jí nic dobrého nepřinesla a nechce mít nic společného s banderovci, kteří v době okupace Ukrajiny fašistickým Německem i po jejím skončení zabíjeli prosté Ukrajince.

Besedoval jsem se dvěma učitelkami-členkami volební komise. Asi nemusím zdůrazňovat, že jsou také pro připojení LLR k Rusku. Vyprávěly o neutěšené situaci v zemi po rozpadu SSSR, za dob samostatné Ukrajiny. Zmínily se o střelbě Ukrajinců na městys v roce 2014. Probíraly i systém školství na Ukrajině po roce 2014-hovořily o devastaci školského systému. V době mé přítomnosti se další dva členové komise vraceli do volební místnosti s přenosnou volební schránkou. Podíval jsem se také krátce ještě do volební místnosti v Domě kultury (DK).

Volby ve Stanici Luganské probíhají klidně, nedochází k žádnému narušení voleb. Lidé přicházejí k volebním urnám sami, dobrovolně.

V dětské knihovně, sídlící v DK, jsem vedoucí předal pro dětské čtenáře dárek od českých přátel, ruský překlad pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Rovněž jsem knihovně předal Naši pravdu s mým článkem, kde se zmiňuji i o práci zdejší knihovny. Dům kultury v době voleb nefungoval, tak jsem si prohlédl vlastivědné muzeum s kozáckou expozicí.

Jaromír Vašek, 26.9.2022

Volební místnost
Předání Naší pravdy a českých pohádek dětské knihovně

136 total views, 1 views today