ČTYŘI SESTRY GYMNASTKY Z JENAKIJEVA – ЧЕТЫРЕ СЁСТРЫ ГИМНАСТКИ ИЗ ЕНАКИЕВО

Když jsem v březnu t.r. na závodech ve sportovní gymnastice v Lugansku poprvé uviděl čtyři sestry Šechovy z Jenakijeva, nechtěl jsem tomu věřit. Ke všemu byly ještě velmi úspěšné. V červnu následoval další výrazný úspěch sester na závodech v Nalčiku a to už mi bylo jasné, že se s nimi musím sejít a „odhalit“ toto tajemství. Rodiče sester mě později pozvali do Jenakijeva.

26.6.2023 jsem se vypravil z Doněcku autobusem do Jenakijeva, kde jsem ještě nikdy nebyl. Jenakijevo sice leží na hlavní trati Doněck-Lugansk, ale momentálně se část trati opravuje a vlaky několik dní nejezdí. Cesta autobusem trvá hodinu a dvacet minut. Na autobusovém nádraží mě čekala maminka sester a jeli jsme tramvají k jejich bydlišti (zde jezdí modernější tramvaje ze Sankt Petěrburgu, ne stařičké československé T3 jako v Doněcku). Na prahu rodinného domku mě zvědavě vyhlížela čtyři děvčata. Pozdravil jsem se s nimi a správně rozpoznal Polinu, Uljanu, Emilii i Jevgenii, čímž jsem si u nich šplhl. Z práce přišel i táta. Přesunuli jsme se do obývacího pokoje. Sestry gymnastky se usadily pěkně vedle sebe na divanu a já, tatínek a maminka na židlích. Děvčata seděla, ani nedutala, a zvědavě si toho cizince (mě) prohlížela (maminka mě dopředu upozornila, že jsou málomluvné, tiché a skromné, což jsou sice pěkné vlastnosti, ale momentálně jsem z nich něco potřeboval dostat). Nejdříve jsem hádal jejich věk. O Jevgenii (Ženě) jsem věděl, že je jí 10 let. Emilii (Emě) jsem hádal 8 let a trefil jsem se. Teprve nyní jsem se od mámy dozvěděl, že Polina (Polja) s Uljanou (Uljou) jsou dvojčata. Hádal jsem jim 5 let, protože jsou maličké, ovšem je jim už 6 let (brzy 7 let) a v září nastoupí do 1.třídy. Za třídní budou mít tu paní učitelku, která nyní měla Žeňu, tak jsou všichni rádi. Děvčatům jsem předal dárky od českých přátel – české bonbony lentilky, českou minci a průvodce po Praze. Děvčata měla z dárků velkou radost. Ulja listovala v průvodci a něco si četla. „Ty umíš číst?“ divil jsem se. „Trochu ano,“ odpověděla Ulja. Polja na můj podobný dotaz odpověděla záporně. Potom mi o sobě děvčata přece jen něco pověděla. Žeňa: „Je mi 10 let, jsem absolventkou 1.stupně – ukončila jsem 4.třídu. Gymnastikou se zabývám od 5 let. Moc se mi to líbí. Ráda kreslím.“ Ema: „Je mi 8 let, ukončila jsem 2.třídu. Žeňa po příchodu z tréninku doma ukazovala, co se naučila. Mně se to zalíbilo a tak jsem začala chodit na gymnastiku také. Gymnastika se mi líbí. Ráda kreslím.“ Polja a Ulja: „Je nám 6 let, na podzim nám bude 7 let. Půjdeme do 1.třídy. Na gymnastiku chodíme od 4 let a moc nás to baví. Rády kreslíme.“

Po chutném obědě jsme pokračovali v besedě. Ukázal jsem gymnastkám české bankovky a mince. Velmi se jim líbily. Děvčata mně ukázala své diplomy a medaile, včetně těch z posledních závodů v Nalčiku. Polja samozřejmě přinesla ukázat pohár, který získala za vítězství v Nalčiku. Žeňa a Ema mi ukázaly i svá vysvědčení – samé pětky (tj. vynikající výsledky). Později jsme se vydali na prohlídku města.

Jenakijevo bylo založeno v roce 1898 v okolí slévárny, nedaleko vzniklo několik uhelných šachet. Na město bylo povýšeno v roce 1925. Má 77 000 obyvatel. Později vznikl i koksochemický závod a několik menších strojírenských podniků. MHD reprezentuje tramvaj (od roku 1932) a autobusy. Ve městě se narodil bývalý prezident Ukrajiny Viktor Janukovič, ve zdejším aeroklubu působil jako letec budoucí kosmonaut Georgij Beregovoj.

Prohlídku města jsme začali (a kvůli silnému dešti i skončili) na náměstí V.I.Lenina v centru města. Na náměstí se kromě radnice a sochy V.I.Lenina nachází Kulturní dům 40.výročí Vítězství a památník hrdinům.

Vrátili jsme se domů k Šechovým. Děvčata mají v jedné ložnici tréninkovou stěnu (hrazda, lano, žebřiny, žebřík), tak mi předváděla různé cviky. V obývacím pokoji mají na trénink i nízkou kladinu. Zatímco Žeňa a Ema zůstaly po celou dobu mé návštěvy klidné, dvojčata Polja s Uljou začala tancovat.

Vydali jsme se do sportovní haly na krátký trénink. Gymnastky totiž již tréninkovou sezónu zakončily, probíhal zde jen trénink chlapců. Trenér chlapců umožnil sestrám Šechovým krátký trénink, aby mi ukázaly, co dovedou. Po rozcvičce sestry ukázaly několik cviků v prostných a na bradlech. Vybavení sportovní haly připomíná sportovní halu v Alčevsku, byť je zde hala větší: improvizovaný kúň na přeskok, oproti Alčevsku ovšem zcela chybí plocha – koberec na prostná. Takže jestli gymnastky trénují v takových skromných podmínkách a dosahují na závodech v Lugansku i v Rusku výborných výsledků, svědčí to o výborné práci trenérů i o úsilí gymnastek. Doufejme, že se se jmény těchto čtyř gymnastek-sester budeme i nadále setkávat.

Jaromír Vašek, Jenakijevo, 26.6.2023

Zleva Ema, Polja s pohárem, Ulja, Žeňa
Kulturní dům na náměstí V.I.Lenina
Zleva Žeňa, Ulja, Polja, Ema
Památník hrdinům na náměstí V.I.Lenina, v pozadí radnice
Zpředu Polja, Ulja, Ema, Žeňa
Památník hrdinům na náměstí V.I.Lenina, v pozadí radnice
Zpředu Polja, Ulja, Ema, Žeňa
Tréninková stěna
Žeňa
Vlevo Ulja
Polja
Vpředu Ulja
Ema
Ulja
Sestry gymnastky ve svém království – sportovní hale
Zleva Ema, Polja, Ulja, Žeňa
Zleva Žeňa, Ema, Polja, Ulja
Rozcvička
Ema
Vlevo Polja
Ema na bradlech
Polja na bradlech
V pozadí Ulja
Ulja na bradlech
Jenakijevská tramvaj
Foto web města

ЧЕТЫРЕ СЁСТРЫ ГИМНАСТКИ ИЗ ЕНАКИЕВО

Когда я в марте 2023 г. впервый раз увидел на соревнованиях по спортивной гимнастике в Луганске четыре сёстры Шеховы из Енакиево, очень хотел с ними познакомиться.
26 июня 2023 г. я был в гостях у семьи Шеховых в Енакиево. Я позакомился с Полиной (6), Ульяной (6), Эмилией (8), Евгенией (10) и с их мамой и папой. Мы погуляли по городе, пообщались у них дома. Девочкам я передал подарки от чешских друзей – чешские конфеты, чешскую монетку и путеводитель по Праге. Девочки мне показали свои медальи и дипломы. Рассказали мне о своей деятельности и об интересах. Поля мне показала кубок за победу в Нальчике. Девочки мне показали домашний физкультурный зал – стену и разные элементы на стене и полу. В одной комнате есть тоже бревно. Так что тренируются и дома.
Потом мы переехали в спортзал, где девочки немного тренировались.
Спасибо родителям за знакомство и за замечательную встречу!

203 total views, 1 views today