DESET LET LITERÁRNÍHO SDRUŽENÍ „SVĚTE TICHÝ“ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЛИТЕРАРУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ „СВЕТЕ ТИХИЙ“

Na vzpomínkové oslavě k 10.výročí vzniku pravoslavného literárního sdružení „Světe Tichý“ se v centru Russkij mir v knihovně Gorkého v Lugansku sešli členové této organizace i význační hosté, jako např. představitelé místní Ruské pravoslavné církve.

Předsedkyně sdružení Světlana Tiškina připomněla desetiletou úspěšnou činnost organizace. Mezi její největší úspěchy patří vydavatelská činnost. Právě na této oslavě byla představena nová kniha „Vybrali jsme mír!“ s podtitulkem „Za svět bez nacismu…“. V knize jsou otištěny básně luganských a ruských autorů na téma válka na Donbase. Sdružení vydává i noviny a časopis. Další činností sdružení jsou kromě pravidelných schůzek výstavky literárních prací, především básní, svých členů, a poetické večery. Sdružení také spolupracuje s podobným sdružením v Rusku.

Program oslavy 10.výročí vzniku sdružení byl bohatý. Projevy přednesli předsedkyně srdužení, představitelé církve, vedoucí oddělení pravoslavné literatury knihovny Gorkého a někteří hosté. Slovo jsem dostal i já. Pozdravil jsem přítomné od českých přátel, popřál členům sdružení další úspěšnou činnost a vyjádřil společné přání všech – dosáhnout brzkého míru na Donbasu.

Následovaly verše přítomných na téma války a míru, lásky a přátelství, vlastenectví, lásky k rodné zemi. Předneseny byly verše jak známých luganských a ruských autorů, tak verše vlastní. Báseň přednesla i ruská básnířka z Moskvy. Velký dojem zanechal svými verši i slovy zraněný luganský voják. Vyznal se, že ani po zranění neklesl duchem. Přítomní vyslechli několik krásných písní luganského sboru veteránek a ruského kytaristy. Silná a dojemná byla jeho vlastní píseň „Píseň nepokořených“ o odvaze a hrdinství členů krasnodonské Mladé gardy. Kytarista se několika slovy vyznal i k lásce k Sovětskému svazu a jeho síle, což vzbudilo velký potlesk.

Po oficiální části vzpomínkové oslavy se u bohatého občerstvení konala neformální debata přítomných. Opět jsem se sešel s mým známým luganským spisovatelem Vladimirem Kazimirovem, se kterým se znám již šest let. Předsedkyně sdružení poděkovala jménem členů sdružení českým přátelům za podporu.

Jaromír Vašek, Lugansk, 12.9.2022

Vlevo Světlana Tiškina
Vpravo vedoucí oddělení pravoslavné literatury
Pěvecký luganský sbor veteránek
Moskevská básnířka
Vladimir Kazimirov
Druhá zleva Světlana Tiškona
Ruský kytarista
Píseň nepokořených – ruský kytarista
Dort

46 total views, 1 views today