DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ – 1.KAPITOŠKI – ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ – 1.КАПИТОШКИ

DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ V LUGANSKU

Dětská akademie umění (DAU) Luganské státní akademie kultury a umění Michaila Matusovského (LGAKI) byla založena v roce 2012. Ředitelkou DAU je Kristina Radčenko. DAU sídlí v nové budově LGAKI v centru Lugansku, ale některé její soubory a kroužky se scházejí i v dalších budovách po městě (ve staré budově LGAKI i jinde). Vyučování je pro děti bezplatné.

V DAU působí celkem dvacet různých souborů a kroužků. V oblasti výtvarného umění jich pracuje šest (malířství, sochařství, kreslení, animace, design, fotografie), v oblasti kulturní (tanec, telestudio, divadelní umění-herectví) sedm a v oblasti hudební (pěvecké) sedm. Dále se zde vyučuje zpěvu, hře na hudební nástroje (klavír, kytara, housle, bicí, lidové nástroje aj.), působí zde dětský dechový orchestr a dětský pěvecký sbor.

Členy DAU mohou být děti do 15 (9.třída) nebo 17 let (11.třída). Po skončení 9.třídy mohou děti pokračovat ve studiu na čtyřleté střední umělecké škole (rus. Kolledž), poté nebo po skončení 11.třídy mohou studovat na čtyřleté vysoké umělecké škole- LGAKI. Studenti LGAKI po celý rok spolupracují s dětskými kolektivy a pomáhají dětem v rozvoji jejich umění. Mnoho dětí skutečně přechází z DAU na střední a vysokou uměleckou školu studovat.

Kolektivy DAU mají během každého školního roku velmi bohatý program. Vystupují na pěti hlavních akcích- Zahájení školního roku, Nový rok, MDŽ, Den Vítězství, Zakončení školního roku. Dvakrát ročně (prosinec, květen) pořádají výroční koncerty či výstavy. Zúčastňují se mnoha městských koncertů, pořádaných ke Dni města, MDD, Masopustu (rus. Maslenica), Dni pracovníků kultury, Dni doktorů aj. Jezdí na soutěže v LLR, DLR, Rusku a Bělorusku, kde dosahují mnoha vítězství a medailových umístění.

DAU pořádá každoročně mládežnický kinofestival- soutěž videosnímků VideoSaurus (rus. VideoZavr).

Postupně jsem začal navštěvovat jednotlivé kroužky DAU. Za tohoto pobytu jsem jich stihl sedm: taneční soubory Kapitoški a Jump, výtvarný kroužek Palitra, pěvecké soubory Tonika, Voice kids cocktail, Laduška a Karamel. Postupně všechny navštívené kroužky představím.

1. KAPITOŠKI

Taneční soubor nejmenších dětí Kapitoški při DAU v Lugansku (LLR) pod vedením Alexandry Seredy Kapitoški byl založen v roce 2012. Je to soubor pro začínající tanečníky ve věku 3-6 let. Starší děti pak pokračují v jiných tanečních souborech. Nyní soubor čítá 15 dětí, z toho dva chlapci. Výuka probíhá 3-4 krát týdně. Děti se postupně učí různým druhům tance- klasickým, lidovým i moderním. Děti vystupují na koncertech DAU, zúčastňují se i tanečních soutěží v LLR, kde dosahují 1.-3.místa.

Na hodině, kterou jsem navštívil 5.4.2022, bylo 13 dětí, z toho dva chlapci. Kapitoški jsem potom viděl vystupovat s nádherným tancem na krásnou píseň Morjačka na oslavách MDD 1.6.2022. Děvčatům vévodil jeden z chlapců. Děvčata i chlapec se při tanci usmívali, děti tancovaly s vervou a zápalem.

Jaromír Vašek, Lugansk, 5.4.2022

Kapitoški
Vedoucí souboru Alexandra Sereda
Rozcvička
Pohled do tanečního sálu
Taneční kroky
Tanec na píseň Morjačka
Vystoupení k Mezinárodnímu dni dětí 1.6.2022 v Lugansku

93 total views, 1 views today