DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ – 2.JUMP – ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ – 2.ДЖАМП

2. JUMP

Taneční soubor Jump při DAU v Lugansku (LLR) byl založen v roce 2018. Vyučuje se moderní tanec, klasický tanec i herecké umění. Děti vystupují na koncertech DAU, zúčastňují se úspěšně i tanečních soutěží v LLR, DLR a Rusku.

Na hodině, kterou jsem navštívil 20.5.2022, bylo 19 děvčat. Po rozcvičení následovala gymnastická a taneční průprava. V polovině hodiny se děvčata rozdělila na dvě skupiny. Jedna skupina nacvičovala pod vedením nejstarší dívky tanec na píseň Bogatyrskaja sila, který připravovala na oslavy MDD, druhá skupina předváděla vedoucí ve dvojicích sestavy, které dvojice měly za úkol nacvičit. Po nějaké době se skupiny vyměnily. Při nácviku tance šermovala mečem osmiletá Alla tak vehementně, že jí meč vylétl z ruky a ten přistál pod mýma nohama. Zkroušená Alla přiběhla ke mně a moc se omlouvala. Uklidnil jsem ji, že se nic nestalo. Nakonec jsem čtyři děvčata vyzpovídal, dvě z každé skupiny.

První moje otázka na Allu Bašmakovu (8 let) zněla: „Tys mě chtěla zabít?“ Alla pochopila legraci a s úsměvem odvětila: „Ne!“ O sobě řekla, že do souboru chodí 1,5 roku, moc se jí tu líbí, chtěla by se stát veterinářkou, ráda kreslí a lepí, doma má jednoho psa a dvě kočky. Soňa Logviněnko (10 let) je v souboru 2,5 roku, tancuje od svých čtyř let, v souboru se jí líbí, doma chová psa, kočku a rybičky. Nejmenší z dětí, Jaroslava Dončenko (8 let), navštěvuje soubor jeden rok, tancuje od tří let, v souboru se jí líbí, chtěla by být sportovní gymnastkou (všechny gymnastické prvky předváděla na jedničku), ráda kreslí. Alisa Tatarenko (8 let) tancuje od tří let, v souboru se jí líbí, chtěla by se stát kadeřnicí a vizážistkou.

Jump jsem potom viděl vystupovat 10.5.2022 na koncertě ke Dni vítězství a třikrát na oslavách MDD 1.6.2022. Vždy jsem si při vystoupeních pohledem našel i „moje“ Jarušku, Allu, Soňu i Alisu. A tancovaly, a nejen ony, opravdu krásně! Nejmenší Jarušce jsem po skončení programu předal drobné dárky od českých přátel – lentilky, pohled Prahy a českou minci. Zářila radostí. Ostatní tři jsem už nenašel.

Jaromír Vašek, Lugansk, 20.5.2022

Taneční soubor Jump
Rozcvička
Uprostřed Jaruška Dončenko
Rozcvička
Rozcvička
Jaruška Dončenko
Rozcvička
Rozcvička
V zadní řadě třetí zprava Alla Bašmakova
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
Rozcvička
Jaruška Dončenko
Rozcvička
Rozcvička
Jaruška Dončenko
Taneční kroky
Taneční kroky
Nácvik tance
Hvězdy
Mj. Jaruška Dončenko
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Vlevo Soňa Logviněnko, vpravo Alla Bašmakova
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Vpředu Soňa Logviněnko
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Uprostřed Alla Bašmakova
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Vlevo Alla Bašmakova
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Vpravo Alla Bašmakova
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Vpředu Alla Bašmakova
Nácvik tance na píseň Bogatyrskaja sila
Tanec na píseň Bogatyrskaja sila
Vystoupení k Mezinárodnímu dni dětí 1.6.2022 v Lugansku

24 total views, 1 views today