DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ – 5.VOICE KIDS COCKTAIL – ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ – 5.VOICE KIDS COCKTAIL

5. VOICE KIDS COCKTAIL

Pěvecký soubor Voice kids cocktail při DAU v Lugansku (LLR) pod vedením Věry Kalininy byl založen již před založením DAU, pod křídla DAU přešel v roce 2018. Soubor navštěvuje 13 dětí ve věku 9-13 let. Děti se scházejí dvakrát týdně po 1,5 hodině. Vyučuje se i sólový zpěv (dvě hodiny týdně) a tanec. Mnohé děti chodí ještě na housle nebo klavír. Děti vystupují na koncertech DAU, zúčastňují se úspěšně mnoha soutěží v LLR, DLR a Rusku.

Na hodině, kterou jsem navštívil 7.4.2022, bylo přítomno 11 dětí, z toho dva chlapci. Děti se nejprve rozezpívaly a potom mně zazpívaly několik pěkných písní.

V přestávce jsem tři členy souboru vyzpovídal. Alině Kalinině (dcerce vedoucí souboru) je 9 let, do souboru chodí šest let, v souboru se jí líbí úplně všechno. Iljovi je 9 let, členem souboru je šest let, nejvíce se mu líbí písně a koncerty. Dianě je 9 let, do souboru dochází šest let, v souboru se jí líbí všechno, nejvíce vyučovací hodiny.

Voice kids cocktail jsem potom viděl vystupovat 10.5.2022 na koncertě DAU ke Dni vítězství a na oslavách MDD 1.6.2022. Po koncertě jsem předal malé Alině Kalinině dárky od českých přátel-lentilky, pohlednici Prahy a českou minci. Ilju a Dianu jsem už nezastihl.

Jaromír Vašek, Lugansk, 7.4.2022

Voice kids cocktail
Zprava druhá Jeva Kovtun, třetí Albina Bělousova, čtvrtá Alina Kalinina
Vpravo Alina Kalinina, vzadu Diana
Přestávka
Spolužačky Miry Tolkačovy ze souboru Tonika
Vpředu Albina Bělousova, vzadu Jeva Kovtun
Vpravo vzadu Ilja
Zprava Diana, čtvrtá Jeva Kovtun, pátá Albina Bělousova, šestá Alina Kalinina
Zády vedoucí Věra Kalinina
Rozhovor s vedoucí Věrou Kalininou
Rozhovor s Alinou Kalininou
Alina Kalinina
Rozhovor s Iljou
Ilja
Rozhovor s Dianou
Diana
Píseň Eto moja semja
Vystoupení k Mezinárodnímu dni dětí 1.6.2022 v Lugansku

203 total views, 1 views today