DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ – 6.KARAMEL – ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ – 6.КАРАМЕЛЬ

6. KARAMEL

Pěvecký soubor Karamel při DAU v Lugansku (LLR) pracuje pod vedením Anastasie Sidorenko. Soubor navštěvuje 30 dětí ve věku 4-17 let. Děti vystupují na koncertech DAU.

Na hodině, kterou jsem navštívil 18.5.2022, bylo přítomno sedm děvčat. Děti se rozezpívaly a potom mně zazpívaly několik písní společně i sólo. V závěru hodiny jsem dětem předal drobné dárky od českých přátel – lentilky, pohled Prahy a českou minci, z čehož měly velkou radost.

Karamel jsem potom viděl vystupovat na oslavách MDD 1.6.2022. Těm, kteří nebyli přítomni na hodině 18.5., jsem rovněž předal dárky od českých přátel.

Jaromír Vašek, Lugansk, 18.5.2022

Karamel
Zleva Anželika, Sofia, Melissa, Polina, Kristina, Karina, Lerka
U klavíru vedoucí Anastasia Sidorenko
Zleva Kristina, Karina, Lerka
U klavíru vedoucí Anastasia Sidorenko
Lerka
Lerka
Karina
Zleva Melissa, Lerka, Anželika
Zleva Karina 7 let, Lerka 9, Sofia 11, Kristina 9, Anželika 8, Melissa 9, Polina 6
Vzadu vedoucí Anastasia Sidorenko
Směs písní
Praděduška
Přestávka
Zleva Anastasia Sidorenko, Sofia, Karina, Melissa, Lerka
Píseň
Sčastlivyj děň
Píseň
Kristina
Batarejka
Anželika
Píseň
Polina
Píseň
Lerka

52 total views, 1 views today