DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ – 7.LADUŠKA – ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ – 7.ЛАДУШКА

7. LADUŠKA

Pěvecký folklorní soubor Laduška při DAU v Lugansku (LLR) navštěvuje 14 dětí. Děti se scházejí dvakrát týdně. Kromě zpěvu písní nacvičují chorovod a písně s použitím tradičních dřevěných nástrojů. Individuálně se ještě děti věnují dvakrát týdně sólovému zpěvu. Děti vystupují na koncertech DAU, zúčastňují se různých soutěží.

Na hodině, kterou jsem navštívil 22.5.2022, bylo přítomno deset děvčat. Děti se rozezpívaly, potom zazpívaly několik písní s doprovodem akordeonu. V další části hodiny děti nacvičovaly píseň s chorovodem. Předvedly mě i zpěv písně s použitím tradičních dřevěných nástrojů. V oddechové části hodiny si děti zahrály dvě dětské hry, známé i českým dětem: Zlatá brána otevřená a Chodí pešek okolo. Saška, Lerka a Dáša také zazpívaly sólo. Ty jsem také po skončení hodiny vyzpovídal. Sašce je 10 let, v souboru se jí líbí, ráda zpívá. Chodí ještě navíc dvakrát týdně na výuku zpěvu. Lerce je 8 let, v souboru se jí také moc líbí. Dáše je 7 let, v souboru se jí moc líbí. Děvčata mně ještě prozradila, jakou píseň mají nejraději.

Ladušku jsem potom viděl vystupovat 10.5.2022 na koncertě DAU ke Dni vítězství a na oslavách MDD 1.6.2022.

Jaromír Vašek, Lugansk, 22.5.2022

Laduška
Zleva druhá Saša, vpravo Daša
Zprava druhá Lera
Zleva Daša, třetí Saša, sedmá Lera
Píseň
Zleva druhá Lera
Zleva Daša, třetí Saša
Píseň
Zleva druhá Saša
Zleva Daša, třetí Saša
S tradičními dřevěnými nástroji
Zleva Daša, třetí Saša, sedmá Lera
Píseň v doprovodu tradičních dřevěných nástrojů
Píseň v doprovodu tradičních dřevěných nástrojů
Vlevo Saša, zprava druhá Lera
Vlevo Lera
Vlevo Daša, vpravo Saša
Píseň
Sólo dívka, Lera, Saša, Daša
Hra Zlatá brána
Hra Na peška
Zprava Saša, třetí Lera
Hra Na peška
Daša
Píseň
Daša
Píseň
Lera
Lera
Lera
Saša
Saša
Píseň
Saša
Píseň
Sólo dívka, Saša
Zleva třetí Lera, čtvrtá Saša
Zleva Saša 10 let, Lera 8, Daša 7
Rozhovor se Sašou, Lerou a Dašou

78 total views, 1 views today