DĚTSKÉ DIVADLO PÍSNĚ A TANCE ZERNYŠKO – ДЕТСКИЙ ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА ЗЕРНЫШКО

Na akci Noc v knihovně v knihovně Gorkého v Lugansku jsem se 24.5.2023 seznámil s vedoucí dětského pěveckého souboru Zernyško, který tam účinkoval, Irinou Arturovnou Ževnovou, a domluvili jsme se, že se za souborem přijdu do Kulturního domu V.I.Lenina podívat. Ostatně návštěvu tohoto souboru jsem měl stejně v plánu. Tak jsem se 29.5.2023 vypravil znovu do Kulturního domu V.I.Lenina, kde jsem již několikrát navštívil taneční soubor Ziroňka a Studio Raduga.

Historie Zernyška

Kolektiv byl založen v roce 1976 talentovanou pedagožkou Larisou Nikolajevnou Blinovou. Během velmi krátké doby byl divadlem písně připraven různorodý program, se kterým kolektiv pobýval ve všech koutech Sovětského svazu. Po vystoupení v kremelském Sjezdovém paláci v roce 1980 byl kolektivu přisvojen název „Vzorný“. V té době vydalo divadlo tři gramofonové desky, které vstoupily do Zlatého fondu dětské písňové tvorby. V roce 1990 byl divadlu písně a tance přisvojen čestný název Larisy Nikolajevny Blinové. Vedoucí kolektivu se nikdy nezastavili na dosaženém. Zachovali a rozvíjeli tradice divadla písně a tance „Zernyško“. Opravdu hvězdným se pro malé umělce pěveckého souboru „Zernyško“ stal rok 2012: zúčastnili se šesti mezinárodních soutěží a získali devět prvních míst! V roce 2013 se členové Dětského vzorného divadla písně a tance „Zernyško“ zúčastnili takových soutěží a festivalů, jako: soutěže „Nová vlna“ (Kyjev), Mezinárodního festivalu „Ulmenhof“ (Německo) – zlatý pohár, festivalu „Show-fest“ (Kyjev) – 1.místo, festivalu „Art-kvest“ (Saki) – 1.místo (čtyři prémie), televizního projektu „Hlas děti“.

Divadlo písně a tance „Zernyško“ je kolektivem, ve kterém výuka dětem umožňuje všestranně se rozvíjet a dosahovat nejvyšších stupňů mistrovství populárního umělce. Členové kolektvu mají možnost učit se nejen zpěvu, ale i základům tanečního a hereckého mistrovství. Děti vysrupují s výbornými představeními, které se neliší od koncertů profesionálních umělců. Divadlo písně a tance „Zernyško“ neustále nabírá děvčata a chlapce od 6 let. Ve studiu se vaše děti mohou naučit pěveckému mistrovství, rozvíjet cit rytmu a hudební paměti, vytvořit svůj jasný scénický obraz a najít nové přátele!

Historie Zernyška: podle webu Kulturního domu V.I.Lenina v Lugansku

Do souboru chodí 11 dětí ve věku 5-13 let. Výuká probíhá čtyřikrát týdně po dvou hodinách v malém zrcadlovém sále. Mezi dětmi jsem uviděl i malou Miru (7), kterou jsem viděl 9.května zpívat v Muzeu Paměť Donbasu. Tento den měly děti na programu tanec. Děti pokračovaly v nacvičování tance „Made in Russia“. Nejdřív bez hudby, poté s hudbou. Není to složitý tanec, ale hudba je poměrně rychlá a jsou tam i rychlé přesuny, takže občas menší děti přesun nestíhaly nebo popletly. Ale to se časem vše spraví. Dobrou náladu a úsměvy to dětem nesebralo. Potom se děti přesunuly do nedalekého velkého kulatého atria, kde byl pro tanec velký prostor (zde občas nacvičuje i Ziroňka). A hle, ve velkém prostoru se děti lépe orientovaly a chyb bylo méně.

Po návratu do zrcadlového sálu jsem dětem řekl něco o sobě a ČR. Prohlédl jsem si jejich diplomy s úspěchy na soutěžích v letošním roce. Úspěchy v sólovém zpěvu zaznamenala zejména Mira Vatnikova a Saša Parchomenko. Děti mi zazpívaly dvě krásné písně – Plakala zvěruška a Kaťuša.

Jaromír Vašek, Lugansk, 29.5.2023

Kalendář Zernyško
Hodina tance
Nácvik tance Made in Russia
Vpravo učitelka tance
Nejmenší členky
Zleva Mira, Marina, Zarina
Vpředu Daša v hlavní roli
Zleva Veronika, Saša Parchomenko, Marina, Zarina
Zernyško
V 1.řadě zleva Mira Vatnikova, Zarina Procenko, Marina
Ve 2.řadě zleva Soňa, Veronika, Saša Parchomenko, Daša, Veněra, Saša Procenko, Liza
Nácvik v atriu
V 1.řadě zleva Veronika, Saša Parchomenko
Ve 2.řadě zleva Saša Procenko, Mira
Tanec Made in Russia
Píseň Plakala zvířátka
Píseň Kaťuša
Diplomy za soutěže v letech 2022-23
Děkovný dopis Dětskému divadlu písně a tance Zernyško od ředitele Kulturního domu V.I.Lenina
1.místo Zernyško, Kaťuša, Moskva, 31.5.2023
1.místo Mira Vatnikova, Kolorit Ruska, Sankt Petěrburg, 13.3.2023
1.místo Mira Vatnikova, Kaťuša, Moskva, 31.5.2023
1.místo Mira Vatnikova, Budoucnost země, Moskva, 26.1.2023
1.místa Saša Parchomenko, Jarní souhvězdí, Moskva, 24.4.2023
1.místo Saša Parchomenko, Kaťuša, Moskva, 31.5.2023

147 total views, 1 views today