EŤUD-TAIS ZNOVU NA SCÉNĚ – ЕТЮД-ТАИС СНОВА НА СЦЕНЕ

Dočkali se! Po dlouhé době se děti z nám známého pěveckého souboru Eťud-Tais z Alčevska konečně mohly zúčastnit nějakého veřejného vystoupení, ať už koncertu nebo soutěže. Podařilo se jim postoupit z prvního kola soutěže, které se konalo na dálku, do finále Republikové soutěže chórů a pěveckých sborů, které se konalo 19.11.2022 v Lugansku. Už to byl velký úspěch souboru, protože děti se na podzim kvůli občasné střelbě Ukrajinců na Alčevsk jeden a půl měsíce vůbec nescházely, teprve nedávno začaly znovu nacvičovat.

Na finále jsem samozřejmě nemohl chybět. Po několika měsících (naposledy na jejich výročním koncertu 1.6.2022 v Alčevsku) jsem znovu viděl soubor na veřejném vystoupení. Po dvou měsících (naposledy v září 2022 v Alčevsku) jsem se opět sešel s tímto souborem, s vedoucími Larisou a Anastasií a s dětmi. Přivítání bylo bouřlivé. Přijelo 14 dětí, některé i s maminkami. Potěšilo mě, že přijela i jedna z nejstarších členek souboru (16), účastnice pobytu v ČR na podzim 2019, Alina Povolockaja. Přítomna byla i Daša Kostěnko (14), se kterou jsem se v září v Alčevsku neviděl, protože byla tehdy za odměnu na dětském táboře v Rusku. Naopak oproti září chyběla Polja Labutina (15), která byla nyní na olympiádě (chemie). Z mladších dětí chyběly tři děti úplně (Soněčka Tatarčenko, Rosťa Vakulič, Arina), Amira Dudar přijela s maminkou jen jako divák (dlouho nenacvičovala).

Děti se rozložily v jedné místnosti, kde se převlékly (část do krásných nových kostýmů) a upravily. Potěšitelné bylo sledovat, jak si děti navzájem pomáhaly. Po rozezpívání šly do sálu, aby sledovaly soutěž. Na podiu se střídaly chóry a pěvecké soubory z celé LLR (celkem 25). Zněly krásné vlastenecké, moderní i lidové písně. Ke konci soutěže na řadu přišel soubor Eťud-Tais. Děti zazpívaly písně Kozáci, Vlast a My jsme malé děti. Vedly si opravdu výborně. Nejen pěkně zpívaly, ale pěkně se i pohybovaly. Zaslouženě sklidily velký potlesk.

Po úspěšném vystoupení děti s úlevou odpočívaly v místnosti. No, odpočívaly… Copak děti někdy odpočívají? A tak byly opět plné pohybu a legrace. Ale také v napjatém očekávání výsledků.

Po asi půlhodině se všichni shromáždili v sále, kde se konalo vyhlášení výsledků. Nejprve všechny chóry a soubory dostaly účastnické diplomy. Poté začalo vyhlašování v jednotlivých kategoriích. Vítězové v jednotlivých kategoriích postoupili do celoruského finále. Děti z Eťud-Tais obsadily ve své kategorii krásné 3.místo! Získaly diplom a pohár. Další pěkný úspěch těchto talentovaných dětí! Blahopřejeme!

Jaromír Vašek, Lugansk, 19.11.2022

Eťud-Tais – píseň Kozáci
Zleva Aňka Michajljuk, Alina Povolockaja, Kosťa Muchin, Daša Bacherkina, Saška Čerňajeva, Daša Kostěnko, Kaťa Bacherkina, Soňka Babkina, Kirill Koniščev
Eťud-Tais – píseň Kozáci
Eťud-Tais – píseň Vlast
Zleva Olesja Kistěreva, Daša Bacherkina, Aňka Michajljuk, Alina Povolockaja, Arťom Petrov, Kaťa Rumjanceva, Daša Kostěnko, Vika Šaramajeva, Saška Čerňajeva, Kaťa Bacherkina, Kosťa Muchin, Soňka Babkina, Kirill Koniščev, Jelisej Petrov
Eťud-Tais – píseň Vlast
Eťud-Tais – píseň My jsme malé děti
Šťastné děti po vystoupení
Šťastné děti po vystoupení
Zleva Daša Bacherkina s Arťomem Petrovem, Vika Šaramajeva, Daša Kostěnko s Kaťou Bacherkinou
Diplomy a pohár za třetí místo od poroty přebírají Kosťa Muchin a Daša Kostěnko
Eťud-Tais s diplomy a pohárem
Jsme třetí v republice!
E´tud-Tais s vedoucími Larisou Suchomlin a Anastasií Povolockou
Před vystoupením
Káťa Bacherkina (9) v novém kostýmu pomáhá Arťomu Petrovovi (6) s oblékáním
Arťom Petrov (6)
Zleva Alina Povolockaja (16), Káťa Bacherkina (9), Vika Šaramajeva (7), Dáša Bacherkina (9)
Káťa Rumjanceva (9)
Zleva Arťom Petrov (6), Aňka Michajljuk (12.narozeniny oslavila den před soutěží, 18.11.), Olesja Kistěreva (8)
Rozezpívávání
Zleva Alina Povolockaja (16), Kosťa Muchin (14), Daša Kostěnko (14), vedoucí Anastasia Povolockaja
Zády zleva Soňka Babkina (12), Saška Čerňajeva (10, 27.11. oslaví 11.narozeniny), Kirill Koniščev (13)
Rozezpívávání
Zleva Kirill Koniščev (13), Saška Čerňajeva (10), Soňka Babkina (12)
Vpravo Jelisej Petrov (10) s maminkou
Rozezpívávání
Zleva Kosťa Muchin (14), Daša Kostěnko (14), Daša Bacherkina (9), Olesja Kistěreva (8), Kirill Koniščev (13), vedoucí Anastasia Povolockaja
Zády zleva Soňka Babkina (12), Saška Čerňajeva (10), Káťa Bacherkina (9)
Poslední pokyny Anastasie Povolocké dětem
Diváci v sále
Zleva Alina Povolockaja (16), Daša Kostěnko (14)
Diváci v sále
Zleva Alina Povolockaja (16), Daša Kostěnko (14), Arťom Petrov (6), Olesja Kistěreva (8), Kosťa Muchin (14), Daša Bacherkina (9), Vika Šaramajeva (7), Kaťa Bacherkina (9)
Diváci v sále
Zleva Daša Kostěnko (14), Arťom Petrov (6), Olesja Kistěreva (8)
Diváci v sále
Zleva Daša Bacherkina (9), Vika Šaramajeva (7), Kaťa Bacherkina (9)
Diváci v sále
Zleva Saška Čerňajeva (10), Soňka Babkina (12)
Diváci v sále
Zleva Aňka Michajljuk (12), Kirill Koniščev (13)

151 total views, 2 views today