HODINA AKROBACIE ZIROŇKY – ЗАНЯТИЕ АКРОБАТИКОЙ „ЗИРОНЬКИ“

Tanečníci se musí věnovat také akrobacii, která je součástí jejich tanců. Náročným akrobatickým prvkům se tanečníci tanečního souboru Ziroňka Kulturního domu V.I.Lenina v Lugansku učí v samostatných hodinách dvakrát týdně pod vedením tanečníka – akrobata. Pomáhá mu tanečnice ze starší skupiny. Na hodinu akrobacie mladší a střední skupiny Ziroňky jsem se byl 21.1.2023 v Kulturním domě V.I.Lenina podívat.

Děti mladší skupiny, kteří tančí teprve první rok, se pomalu seznamovaly se základními gymnastickými prvky, jako jsou kotouly vpřed a vzad, kotoul letmo, hvězda. Nezapomeňme, že se jedná o předškoláky, kteří ještě nemají školní tělesnou výchovu. Ovšem jedno talentované děvče téměř vše zvládalo bez problémů. Určitě je na videích poznáte. Děti střední skupiny byly výborné. A to i chlapci. Kromě výše zmíněných prvků zkoušely děti hvězdu na jedné ruce, rondát, stoj na rukou s přechodem do kotoulu vpřed, provaz. Jen několika dětem některé prvky ještě moc nešly. Na svých vystoupení ovšem akrobatické prvky předvádějí jen ti nejlepší. Na závěr hodiny děti zkoušely některé taneční prvky. Znovu jsem pochopil, jak je náročné naučit se nějaký tanec. Je to neskutečná dlouhá dřina, která však nakonec přináší své ovoce. A děti tato činnost baví, nachází v ní uspokojení a přináší jim radost.

Jaromír Vašek, Lugansk, 21.1.2023

Kliky
Mladší skupina (4-6 let)
Sklapovačky
Mladší skupina (4-6 let)
Vlevo tanečník – akrobat
Kolébka
Mladší skupina (4-6 let)
Kotoul vzad
Mladší skupina (4-6 let)
Kotoul letmo
Mladší skupina (4-6 let)
Přemet stranou (Hvězda)
Mladší skupina (4-6 let)
Otočky
Mladší skupina (4-6 let)
Kliky
Střední skupina (7-12 let)
Kolébka
Střední skupina (7-12 let)
Kotoul vpřed bez rukou
Střední skupina (7-12 let)
Kotoul vzad
Střední skupina (7-12 let)
Rondát
Střední skupina (7-12 let)
Přemet stranou (Hvězda)
Střední skupina (7-12 let)
Přemet stranou (Hvězda) na jedné ruce
Střední skupina (7-12 let)
Otočky v kruhu
Střední skupina (7-12 let)
Otočky
Střední skupina (7-12 let)
Chlapci čekají na pokyny
Střední skupina (7-12 let)
Děvčata odpočívají
Střední skupina (7-12 let)
Děvčata odpočívají
Střední skupina (7-12 let)
Kozáček
Střední skupina (7-12 let)
Otočky se zvedáním nohy
Střední skupina (7-12 let)
Roznožky
Střední skupina (7-12 let)
Děvčata odpočívají
Střední skupina (7-12 let)
Výskoky
Střední skupina (7-12 let)
Střední skupina (7-12 let)
Střední skupina (7-12 let)
Rozhovor s Vladem (střední skupina – 7-12 let) a s Irou (starší skupina – 13-16 let – Rapsódie)

179 total views, 1 views today