KONCERT PRO DĚTI V DĚTSKÉM DOMOVĚ – КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

Když jsem se dozvěděl, že pěvecký soubor Zernyško z KD Lenina bude vystupovat v Dětském domově v Lugansku, neváhal jsem a přišel jsem se podívat. Vždyť znám jak Zernyško, tak děti z dětského domova. Zernyško a taneční soubor Impuls z DK Lenina uspořádaly pro děti z dětského domova k MDD koncert. Děti v domově kromě školkových dětí nebyly všechny, polovina odjela na týden do Moskvy. Druhá polovina je pak vystřídá.

Koncert se konal v hudebním sále. Děti ze Zernyška, mezi nimi Mira, mě už uvítaly jako starého známého. Po úvodním slovu vedoucí Zernyška se už slova ujala Daša ze Zernyška. Ta koncertem mistrně provázela. Vystoupení Zernyška a Impulsu střídaly hry a soutěže, které pro děti soubory připravily. Soubory také vtáhly děti do několika tanečních kreací. Děti pozorně sledovaly pestrý program, aplaudovaly a zapojovaly se do tanců, her a soutěží.

Po skončení koncertu jsem navštívil dětské skupiny v jejich „apartmá“, kde jsem dětem popřál k jejich svátku-MDD a předal jim od českých přátel drobné dárky. Děti, kromě školkových, si mě pamatovaly z mé podzimní návštěvy, kdy děti kreslily obrázky pro výstavu v Sankt Petěrburgu.

Jaromír Vašek, Lugansk, 1.6.2023

Neoznačená foto: Jaromír Vašek

Hudebmí sál Dětského domova
Taneční soubor Impuls
Impuls – Tanec 1.
Zleva vedoucí Zernyška Irina, vpravo průvodce koncertem Daša
Zernyško
Foto KD Lenina
Dětské divadlo písně a tance Zernyško – Píseň
Impuls – Tanec 2.
Zernyško
Zleva Zarina Procenko, Saša Procenko, Liza, Veněra, Saša Parchomenko, Daša, Soňa, Veronika
Foto KD Lenina
Zernyško – Plakala zvířátka
Daša
Liza (Zernyško) – Umka
Impuls
Foto KD Lenina
Impuls – Tanec 3.
Zernyško
Vpředu Mira Vatnikova
Foto KD Lenina
Zernyško – Píseň
Zpívá Mira Vatnikova

97 total views, 1 views today