KULTURNÍ DŮM V.I.LENINA V LUGANSKU – ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ В.И.ЛЕНИНА В ЛУГАНСКЕ

Již dlouho toužím dostat se do hlavního kulturního stánku Luganska, do Kulturního domu V.I.Lenina. Poprvé jsem byl uvnitř – ve foyeru a v krásném velkém sále – v říjnu 2022 na baletu Popelka, který přivezli umělci z Ruska. Ale teprve 20.1.2023 jsem se vydal na prohlídku celého kulturního domu.

Nejprve jsem pohovořil s ředitelem kulturního domu Sergejem Nazarevičem. Co se týká historie kultuního domu, kulturních souborů a akcí, odkázal mě na webové stránky kulturního domu. Vyprávěl mi o proběhlé rekonstrukci části kulturního domu, větší část na svou rekonstrukci teprve čeká. Potom kulturní dům získá další velké prostory pro činnost svých souborů. ´

Historie kulturního domu 1929-2011:

Kulturní dům V.I.Lenina byl postaven v roce 1929 na náměstí Rosy Luxemburgové. Prvním kolektivem kulturního domu byl chór, následovaly taneční soubor Rapsódie, dramatický kroužek, šachový klub. Za Velké vlastenecké války vystupovaly kolektivy kulturního domu pro vojáky na frontě. Velká část zařízení byla evakuována do Omsku. Během sedmi měsíců německé okupace Vorošilovgradu (nyní Lugansk) byl kulturní dům silně poškozen, po válce byl opraven. V roce 1945 vznikl orchestr lidových nástrojů a další taneční soubor Ziroňka. V 50.letech 20.století v kulturním domě pracoval bratr vynikajícího skladatele Isaaka Dunajevského Michail, který založil pěvecký kroužek sólistů. V roce 1957 zde vznikla první samostatná opera v SSSR. V roce 1959 bylo založeno kinostudio, které během 25 let práce natočilo přes 40 filmů. V roce 1967 byl před budovou kulturního domu odhalen pomník V.I.Lenina. Kolektivy kulturního domu vystupovaly pro kosmonauty ve Hvězdném městečku, pro kolchozníky na celině, jezdily do Maďarska, Polska, Bulharska… 1.5.1989 se v kulturním domě uskutečnila oslava 70.výročí založení Vorošilovgradského komsomolu. Všichni hovořili o „přestavbě“, „publicitě“ (rus. glasnosť), .výročí“demokracii“. Nikoho ani nenapadlo, že své 70.výročí v roce 1997 bude kulturní dům slavit už v jiné zemi – v nezávislé Ukrajině. Přišly jiné časy, jiné zvyky. Přestalo existovat pionýrské loutkové divadlo Emmy Ronis, Rapsódie, Vzor. Zato dál existují taneční soubor Ziroňka, pěvecký soubor Zrníčko, vznikl dětský divadelní soubor. V roce 2010 taneční soubor Ziroňka oslavil své 65. jubileum. Soubor je už dlouhá léta stálým účastníkem a vítězem mnoha oblastních, ukrajinských i mezinárodních soutěží a festivalů na Ukrajině, v Rusku, Turecku, Bulharsku a dalších zemích.

Anna Markevič (2011), přeložil Jaromír Vašek

Kulturní dům V.I.Lenina je kromě Akademie Matusovského největší luganský kulturní stánek (i v rámci celé LLR). Působí tam 17 různých souborů: tanečních, pěveckých, divadelních, rukodělné výroby aj. Např. dětský taneční soubor Ziroňka, taneční soubory Rapsódie, Impuls, Kapitán, dětský pěvecký soubor Zrníčko, pěvecký soubor Stožary, hudební soubor Luxemburg, lidový chór Veterán, dětský divadelní soubor Benefis, divadelní soubor, dětské studio tvořivosti Duha, kozácký soubor Luganská svoboda. V kulturním domě se koná spousta akcí, slavností, oslav, soutěží, mj. také kino, divadlo, koncerty.

Web KD V.I.Lenina, přeložil Jaromír Vašek

Po debatě mě ředitel provázel po opravené části dvoupatrového kulturního domu. V přízemí jsme se podívali do velkého nádherného sálu pro 1046 diváků. Větší sál pro 1600 diváků je v Lugansku a v LLR už jen ve stálém cirkuse. V přízemí se také nacházejí klubovny. V 1.patře se nachází balkon velkého sálu, kruhový foyer a prostory pro soubory. Ve 2.patře najdeme taneční sál.

Jaromír Vašek, Lugansk, 20.1.2023

Kulturní dům V.I.Lenina
Kulturní dům V.I.Lenina se sochou V.I.Lenina
Historické foto KD V.I.Lenina
Foto web KD V.I.Lenina
Velký sál
Foyer
Foyer

116 total views, 1 views today