LIDÉ, BDĚTE! – ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Další akce k připomenutí 120.výročí narození (23.2.1903) a 80.výročí popravy (8.9.1943) československého novináře, spisovatele, literárního a divadelního kritika, odbojáře, komunisty Julia Fučíka, se konala 16.3.2023 v Republikové knihovně Maxima Gorkého v Lugansku. Pro žáky 8.,9. a 10.třídy 11.ZŠ ji připravilo oddělení zahraniční literatury Gorkého knihovny ve spolupráci s vedoucím Českého kulturního centra Julia Fučíka v Lugansku Jaromírem Vaškem. Oddělení také pro žáky připravilo výstavku knih v ruštině, mezi nimiž byla díla Julia Fučíka, vzpomínková kniha Gusty Fučíkové „Vzpomínky na Julia Fučíka“ a knihy sovětských autorů o Juliu Fučíkovi.

Ve svém vystoupení jsem žákům za doprovodu fotografií vyprávěl o životě, díle i odkazu Julia Fučíka.

O novinářské činnosti Julia Fučíka (články v Rudém právu a Tvorbě).

O Fučíkových cestách do SSSR ve 30.letech 20.století, zejména o jeho návštěvě v československém družstvu Interhelpo ve městě Frunze (nyní Biškek) v Kirgízii, a mnoha článcích, které o svých cestách do SSSR napsal.

O Fučíkově odbojářské činnosti, o jeho činnosti v ilegálním Ústředním výboru Komunistické strany Československa, o jeho zatčení a věznění.

O vzniku unikátního, světově proslulého Fučíkova díla „Reportáž, psaná na oprátce“, které bylo po 2.světové válce přeloženo do více než 80 jazyků. O posledních slovech z této knihy, dodnes aktuálních: „Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!“ Žákům jsem přečetl úryvek z posledního dopisu Fučíka z Berlína před popravou.

O pokusech očernit působení a dílo Julia Fučíka po změně režimu v Československu v roce 1989. Díky práci předsedy Společnosti Julia Fučíka, novináře Jana Jelínka, a docenta Františka Janáčka však bylo dobré jméno Fučíka obhájeno.

O vyhlášení dne 8.září, dne popravy Julia Fučíka, Mezinárodní organizací novinářů Mezinárodním dnem solidarity novinářů.

O pojmenovávání ulic Fučíkovým jménem v SSSR i Československu, instalaci pamětních desek i stavbě pomníků Julia Fučíka. V Moskvě se např. České kulturní centrum nachází v ulici Julia Fučíka. V některých státech, vzniklých po rozpadu SSSR, byly Fučíkovy ulice po roce 1991 přejmenovány, stejně jako v Československu po roce 1989. V některých českých městech se však ulice Julia Fučíka zachovaly dodnes. Pomník Julia Fučíka v Praze, který se nacházel před Parkem kultury a oddechu Julia Fučíka (nyní Výstaviště), se díky péči Společnosti Julia Fučíka nyní nachází na Olšanských hřbitovech nedaleko památníku Rudé armády.

O setkáních návštěvníků z LLR v Praze. V roce 2017 se v Praze sešel odborář z Lugansku Andrej Kočetov s předsedou Společnosti Julia Fučíka Janem Jelínkem. V roce 2019 se u pomníku Julia Fučíka v Praze vyfotily členky pěveckého souboru Eťud-Tais z Alčevska.

O Fučíkových slovech, vytesaných na podstavci památníku Mladé gardy v Gremučem lese v Roveňkách v LLR, který stojí na místě popravy pěti mladogvardějců (Olega Koševého, Ljubky Ševcovové, Viktora Subbotina, Semjona Ostapenka, Dmitrije Ogurcova) 9.2.1943: „Ale i mrtví budeme žít v části vašeho velikého štěstí, vždyť my jsme do něj vložili náš život…“

O filmech, natočených podle díla Julia Fučíka, a o Juliu Fučíkovi. Podle hlavního Fučíkova díla „Reportáž, psaná na oprátce“, byl v roce 1957 v SSSR natočen film režisérů Andreje Čiginského a Georgije Tovstonogova „Cestou nesmrtelnosti“ (rus. Дорогой бессмертия). Hlavní roli Julia Fučíka zahrál Innokentij Smoktunovskij.vV roce 1961 byl v ČSSR natočen film režiséra Jaroslava Balíka „Reportáž, psaná na oprátce“. V hlavní roli Ilja Racek. Žákům jsem pustil krátkou ukázku z tohoto filmu. V roce 1979 natočil režisér Ota Koval film o dětství Julia Fučíka „Julek“. V hlavní roli Ales Monteleone (malý Fučík), Filip Renč (dospívající Fučík).

Žáci pořad pozorně sledovali. Po mém vystoupení následovala beseda se žáky.

Jaromír Vašek, Lugansk, 16.3.2023

Žáci 11.ZŠ
Výstavka
Julius Fučík
Poslední Fučíkův dopis z Berlína před popravou
Reliéf Fučíka na stanici metra Nádraží Holešovice v Praze (býv. Fučíkova)
Pamštní deska Fučíkovi na domě v Nižném Novgorodu (býv. Gorkij)
Poštovní známka s Fučíkem z roku 1951
Andrej Kočetov s Janem Jelínkem v Praze v roce 2017
Vpravo básník Karel Sýs
Pěvecký soubor Eťud-Tais u sochy Julia Fučíka v Praze v roce 2019
Památník Mladé gardy v Gremučem lese v Roveňkách
Na podstavci jsou vytesána slova Julia Fučíka

305 total views, 1 views today