LITERÁRNÍ MUZEUM VLADIMIRA DALJA – ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

Literární muzeum Vladimira Dalja (1801 – 1872), významného luganského rodáka, lékaře, spisovatele, spisovatele dětské literatury, jazykovědce, lexikografa, etnografa, autora Výkladového slovníku živého ruského jazyka, jsem v Lugansku poprvé navštívil 27.10.2022. V roce 2021 (22.11.) uplynulo 220 let od narození (rok 2021 byl v LLR vyhlášen Rokem Vladimira Dalja) a v roce 2022 (4.10.) 150 let od úmrtí Vladimira Dalja.

V první místnosti je popsán život a činnost Vladimira Dalja, ve druhé jsou shromážděna různá vydání jeho děl a třetí místnost je věnována přátelství V.Dalja s A.S.Puškinem. Právě lékař Vladimir Dalj byl přítomen v posledních okamžicích života A.S.Puškina.

Jaromír Vašek, Lugansk, 27.10.2022

Založení Muzea V.Dalja v Lugansku předcházela nároční a dlouhá práce. V roce 1976 byla ulice v Lugansku, ve které se V.Dalj narodil, nazvána jeho jménem (dříve Anglická). V roce 1981 byl v Lugansku odhalen první pomník V.Dalja „Kazaku Luganskému – V.I.Daljovi“. V roce 1985 bylo rozhodnuto založit Literární muzeum V.I.Dalja. Muzeum je pobočkou Muzea historie města Luganska. Muzeum sídlí v přízemní budově z konce 18.století, kde v letech 1798-1805 žila rodina doktora Luganského slévárenského závodu Ivana Matvějeviče Dalja, zakladatele a organizátora profesionální patologcké služby Donbasu. V tomto domě v Anglické ulici se 22.11.1801 narodil Vladimir Ivanovič Dalj.

Do 40.let 20.století dům sloužil k bydlení. Poté zde sídlilo ředitelství Lesní správy a pozdějí Oblastní mezikolchozní projektová organizace. V letech 1971 – 1984 zde bylo sídlo Luganského oddělení Svazu spisovatelů SSSR. V letech 1985 – 1986 proběhla generální rekonstrukce domu a jeho okolí. Muzeum bylo otevřeno v den narození V.Dalja, 22.11.1986. Ve třech sálech muzea jsou návštěvníci seznámeni se životem a dílem Vladimira Dalja. Jsou zde umístěna všechna vydání hlavních prací V.Dalja – Výkladového slovníku živého velkoruského jazyka a Sborníku přísloví ruského lidu. Muzeum organizuje velkou vědecko – osvětovou práci. Mezi různými akcemi muzea zaujímají zvláštní místo Dalevský čtvrtek, konaný v den narození V.Dalja, a večer památky A.S.Puškina.

Text a tři foto: web Literárního muzea V.I.Dalja (kráceno) – přeložil Jaromír Vašek, 27.10.2022

Portrét Vladimira Dalja z roku 1862 od V.G.Perova
Foto Wikipedie
Muzeum Vladimira Dalja v Lugansku
Pamětní deska na budově Muzea Vladimira Dalja
Bysta Vladimira Dalja v zahradě Muzea Vladimira Dalja

172 total views, 2 views today