NOVOROČNÍ SLAVNOST V ZŠ NADĚŽDA – НОВОГОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ «НАДЕЖДА»

Nový rok, nový rok – jolka, balonky, konfety. V naší družební ZŠ Naděžda v Alčevsku (LLR) se 24.12.2021 konala novoroční slavnost.

Od samotného rána vládla ve škole předsváteční atmosféra. Žáci 1.stupně nesli s sebou karnevalové kostýmy, po cestě mluvili o nadcházející slavnosti. Ve vstupní hale školy všechny čekala krásná joločka.

Slavnost začala veselým chorovodem. Pohádkové postavy, do kterých se dovedně děti přestrojily, vytvářely na slavnosti skutečné novoroční zázraky: jak veselé hádanky, tak novoroční hry, taneční soutěže a zpěv novoročních písní. Každá třída připravila hudební dárek. Děti se s velkým potěšením zúčastnily všech soutěží.

Děda Mráz a Sněguročka popřáli všem k nadcházejícímu novému roku, rozsvítili novoroční joločku a předali dětem dárky. Po skončení svátečního novoročního představení se hlučný dav chlapců a děvčat odebral na občerstvení. Pro děti následují dvoutýdenní zimní prázdniny.

ZŠ Naděžda, 24.12.2021

НОВОГОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ «НАДЕЖДА»

Новый год, Новый год – елка, шарики, хлопушки. В ГОУ ЛНР «УВК «Надежда» прошли новогодние утренники.

С самого утра в школе царила предпраздничная атмосфера. Учащиеся начальных классов несли с собой карнавальные костюмы, на ходу обсуждая предстоящий праздник. В холле образовательного учреждения всех ждала красавица-елка.

Праздник начался с веселого хоровода. Сказочные герои, в которых искусно перевоплотились ребята, творили на празднике настоящие новогодние чудеса: это и веселые загадки, и новогодние игры, и танцевальные конкурсы, и пение новогодних песен. Каждый класс приготовил музыкальный подарок. Ребята с огромным удовольствием принимали участие во всех конкурсах.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым годом, зажгли новогоднюю елочку и вручили подарки детворе. После завершения праздничного новогоднего представления шумная толпа мальчишек и девчонок отправилась на чаепитие.

Школа «Надежда», 24 декабря 2021 г.

2.třída
Sněguročka-Ulja Bondarenko ze 7.třídy
3.třída
Sněguročka-Ulja Bondarenko ze 7.třídy
4.třída
Sněguročka-Ulja Bondarenko ze 7.třídy
Vlevo Vika Kravcova
5.třída
Vzadu vlevo od Děda Mráze Varja Vasilčenko
Ve 2.řadě zprava Nasťa Guseva, Vika Kovaljova, Angelina Vaskova, Marina Kovaljova
7.třída
Zleva Ulja Bondarenko, Anton Falčikov, Varja Markina, třídní Naděžda Fadějeva, Děda Mráz, Darja Markina, -, Veronika Kaštyper
8.třída
Zleva třídní, Olja Sauch, Nasťa Dymova, Alina Mamsuj

81 total views, 1 views today