OBSE: HRŮZA VE ŠKOLE V ZOLOTÉM-5 – ОБСЕ: УЖАС В ШКОЛЕ В ЗОЛОТОМ-5

Na pracovní návštěvu LLR přijela koordinátorka pracovní skupiny pro humanitární otázky OBSE Charlotta Relander.

Je jedním z mála cizinců, kteří přijeli na naši stranu, aby se podívali na důsledky zločinů Ukrajiny přímo na místě. Řekla „je to hrozné“, když jí ukázali školu č.4 v Zolotém-5, kde se učí více než 60 dětí a nachází se 1600 metrů od zákopů ukrajinských militantů. A skutečnost, že jsou zde děti, vědí všichni: od ukrajinských vojáků po OBSE.

Ředitelka zolotovské školy Marina Tkačenko řekla představitelům OBSE, že ve škole se učí více než 70 dětí, jejichž životy jsou neustále v nebezpečí kvůli pravidelnému ostřelování ukrajinskými vojáky. Tkačenko poznamenala, že kyjevští vojáci pravidelně ostřelují školu, která se nachází daleko od všech vojenských zařízení.

Relander řekla, že je „vyděšená tím, co uviděla,“ a zdůrazňuje, že „škola nemůže být cílem ostřelování, protože je to civilní objekt.“

„Můj konečný komentář ke škole: To, co jsem uviděla, je vskutku děsivé, je hrozné to vidět. Nevěděla jsem, že se toto děje, viděla jsem, že škola je docela velká, a učí se zde mnoho žáků, jejich učení, školní proces, závisí na dostupnosti školy zde, “ řekla koordinátorka z OBSE.Ale často neuběhne ani týden, aby nějaký idiot z ukrajinského zákopu nestřílel na školu.

Ale „prostředníci a pozorovatelé“ se nejčastěji raději dívají z druhé strany a poslouchají vysvětlení ukrajinských válečníků a úředníků.

Díky, že Charlotta dorazila. Opravdu doufám, že její pochopení hloubky problému se výrazně změní a ovlivní jednání.

Noviny Ohně, TV Rodný Alčevsk, 18.1.2022

Informační centrum Perevalsk-Alčevsk, 20.1.2022

Zleva Charlotta Relander a Olga Kobzeva, náměstkyně ministra zahraničí LLR
Před školou č.4 v Zolotém-5

ОБСЕ: УЖАС В ШКОЛЕ В ЗОЛОТОМ-5

С рабочим визитом приехала в ЛНР координатор от ОБСЕ рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер.

Она одна из немногих иностранцев, которая приехала на нашу сторону, чтобы взглянуть, на последствия преступлений Украины непосредственно на месте. Она сказала – «это ужасно» когда ей показали школу 4 в Золотом, где учится более 60 детей, а находится она в 1600 метрах от окопов украинских боевиков. И то что здесь дети, знают все: от ВСУ, до ОБСЕ.

Директор Золотовской школы Марина Ткаченко рассказала представителям ОБСЕ, что в учреждении образования обучаются более 70 детей, жизнь которых постоянно находится в опасности из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Ткаченко отметила, что киевские силовики регулярно обстреливают школу, которая находится вдали от каких-либо военных объектов.

Реландер сказала, что она „в ужасе от того увиденного“, подчеркнув, что „школа не может быть целью для обстрелов, так как является гражданским объектом“.

„По поводу моего окончательного комментария по школе: то, что я увидела, безусловно, это ужасает, страшно это видеть. Я не знала, что это происходит, как я увидела, школа довольно большая, и здесь много учатся учеников, и их обучение, школьный процесс зависит от наличия школы здесь“, – сказала координатор от ОБСЕ.

Но зачастую и недели не проходит, чтобы какой-нибудь идиот из украинского окопа не выстрелил в сторону школы. Но «посредники и наблюдатели» чаще всего предпочитают смотреть сюда с той стороны и слушать пояснения украинских вояк и чиновников.

Спасибо, что Шарлотта приехала. Очень надеюсь, что ее понимание глубины вопроса существенно изменится и отразится на ходе переговоров.

Газета «Огни», ТВ Родной Алчевск, 18 января 2022 г.

Информационный центр Перевальск-Алчевск, 20 января 2022 г.

440 total views, 1 views today