PŘEDÁNÍ TABULÍ ŠKOLE NADĚŽDA – ПЕРЕДАЧА ШКОЛЬНЫХ ДОСЕК ШКОЛЕ „НАДЕЖДА“

Po slavnosti posledního zvonění 25.5.2022 před naší družební školou Naděžda v Alčevsku (LLR) jsem postupně obešel většinu tříd. V 1.-3.třídě jsem byl poprvé, 4.třídu znám jen málo. Mé oblíbené 5. a 7.třída mě přivítaly s úsměvem. V obou třídách jsem se zdržel déle, nešlo to jinak. V 7.třídě si žáci i třídní učitelka pochvalovali tři nová okna, která čeští přátelé darovali této třídě v prosinci 2019. A tak jsem díky tomuto zdržení 6., 8. a 9. třídu již nezastihl, ale v 6. a 9.třídě jsem viděl děti ještě před slavností. Ve všech třídách jsem popřál dětem pěkné prázdniny. Ve 3., 4. a 5.třídě jsem dětem předal nové školní tabule. Děti měly radost a poděkovaly českým přátelům. Poděkovaly nám i třídní učitelky. V 9.třídě jsem tabuli předal třídní učitelce. V této třídě bude příští rok nynější 4.třída. V nynější 4.třídě bude příští rok 1.třída. A tak jsou na škole díky českým přátelům už ve všech třídách nové školní tabule (z toho sedm tabulí jsme darovali my).

Ředitelka školy mě pak pozvala na tradiční pohoštění do své kanceláře. Kromě nás byla přítomna zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 7.třídy a ještě jedna učitelka. Paní ředitelka moc děkovala všem českým přátelům, kteří přispěli na nové školní tabule. Po hodině jsme se všichni přesunuli do 9.třídy, kde bylo u dlouhého stolu připraveno další občerstvení. Přišel celý učitelský sbor. Všichni si oddechli od velmi náročného školního roku a doufají, že od září bude výuka probíhat již normálně ve škole.

Bylo 12 hodin, když jsem se po sezení se všemi rozloučil a vydal se Vasilevkou na autobus, abych se vrátil do Lugansku. Ale to nebylo tak jednoduché-na autobus jsem dorazil až v půl šesté… Vasilevka byla totiž plná dětí z naší školy, které si venku užívaly první prázdninové odpoledne. A tak jsem se na kus řeči s dětmi zastavoval, předával jsem jim jejich oblíbené lentilky, pohlednici Prahy a českou minci. Maminka dvou žákyň školy (Káti z 9.třídy, Nasti z 5.třídy) mě pozvala na návštěvu. S touto rodinou se dobře znám již pět let, již jsem byl u nich několikrát, i na oslavě Kátiných narozenin. Káťa nebyla doma, slavila se spolužáky konec základní školy. Nasťa tancuje v tanečním souboru Junyj Metallurg. Předal jsem Nastě drobné dárečky, i pro Káťu, a také výtisk Haló novin, kde je můj článek a fotografie Juného Metallurgu s Nasťou. Rodina to nemá lehké, táta dětí bojuje na frontě. Hodovali jsme a slavili několik hodin.

Jaromír Vašek, Alčevsk, 25.5.2022

Předání nové tabule 3.třídě
Vpravo Kaťa Markina, sestra Varji ze 7.třídy
Předání nové tabule 4.třídě
Tabule zatím nerozbalená, vzadu visí stará tabule
Ve druhé řadě vlevo Vika Kravcova
Předání nové tabule 5.třídě
Tabule zatím nerozbalená, vzadu visí stará tabule
Vzadu zleva Varja Vasilčenko, Vika Kovaljova
Vpředu zleva Marina Kovaljova, Nasťa Guseva
Předání nové tabule 9.třídě
Třídní 9.třídy
1.třída
2.třída
V pravé řadě v první lavici Máša Jeskova, sestra bývalých žákyň školy Kristiny a Daši
V poslední lavici sestra Jegora (6.třída) a Mariny (5.) Kovaljovových
3.třída
V levé řadě v 1.lavici Kaťa Markina, sestra Varji ze 7.třídy
4.třída
Čtvrtá zleva Vika Kravcova
5.třída
V levé řadě ve 2.lavici Marina Kovaljova, ve 3.lavici Nasťa Guseva
V pravé řadě v 1.lavici Varja Vasilčenko, ve 2.lavici Vika Kovaljova
7.třída
V prostřední řadě ve 2.lavici zleva Nataša Savonova, Alina Logviněnko, ve 3.lavici zleva Maša Caran, Sveta Orlova, ve 4.lavici Nasťa Katunina, v 5.lavici vlevo Danil Gambal, v 6.lavici vlevo Anton Falčikov
V pravé řadě v 1.lavici Jana Logačova, ve 2.lavici zleva Diana Pjatakova, Naďa Odarčenko, ve 3.lavici Ulja Bondarenko, ve 4.lavici zleva Darja Markina, Varja Markina, v 5.lavici zleva Veronika Kaštyper, Maša Nazarova

211 total views, 1 views today