PUTIN O BUDOUCNOSTI DONBASU – ПУТИН О БУДУЩЕМ ДОНБАССА

Ruský prezident Vladimir Putin během velké tiskové konference uvedl: „O budoucnosti Donbasu musí rozhodnout jeho obyvatelé. Jinak to být nemůže. Vidíme naši roli být prostředníkem k vytvoření nejlepších životních podmínek pro tyto lidi, kteří tam žijí.“

Hlava státu upřesnila, že v Minských dohodách je Rusko zprostředkovatelem, ale jiné země se snaží stanovit Rusko účastníkem konfliktu. Moskva nesouhlasí s takovými tvrzeními, dodal.

Putin připomněl, že Minské dohody jsou potřeba k zastavení palby v oblasti, ale Kyjev obnovil ostřelování. Ruský vůdce vyzval zeptat se orgánů Ukrajiny, proč to udělali.

Informační centrum Perevalsk – Alčevsk, 23.12.2021

Ohlasy na článek:

Alexandr: Kdysi také řekl Lavrov v 15.roce: „Jestli zahyne ne méně než 1000 našich ruských občanů, vezmeme si Donbas…“ A hned ten komentář odstranili!… Od té doby Rusku nevěřím.

Olja: Jak dlouho je možno mlet stále totéž?

Světlana: Ve 14. roce se už rozhodli…

Alexandr: Zase sliby.

Nikolaj: O naší budoucnosti jsme už rozhodli! Donbas je Rusko JEDNOU PROVŽDY!!!

Vlad Nikolaji: Donbas bude Rusko tehdy, když nebudeme muset stát na hranici po hodině a půl při cestě do Gukova (Gukovo je v Rusku kousíček za hranicí s LLR– pozn. J.V.).

ПУТИН О БУДУЩЕМ ДОНБАССА

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил: „Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. По-другому быть не может. Мы видим свою роль, чтобы быть посредниками для создания лучших условий для людей, которые там живут.“

Глава государства уточнил, что в Минских соглашениях РФ является посредником, но другие страны пытаются выставить Россию стороной конфликта. Москва не согласна с подобными заявлениями, добавил он.

Путин напомнил, что Минские соглашения нужны, чтобы остановить огонь в регионе, но Киев возобновил обстрелы. Российский лидер призвал спросить власти украины, зачем они это сделали.

Информационный центр Перевальск — Алчевск, 23 декабря 2021 г.

Отзывы:

Александ: Когда то Лавров В 15 году – сказанул тоже – Если погибнут не ме нее 1000 наших русских.. Мы заберем Домбасс…. И сразу удалили -это комент!….С этого момента Я перестал верить в Россию.

Оля: Сколько можно мусолить одно и тоже?

Светланa: в 14 ещё определили…

Александр: Опять обещания

Николай: Наше будущее мы определили! Донбасс-Россия РАЗ И НАВСЕГДА!!!!!!!!

Влад

Николай, Донбасс-Россия будет тогда, когда нам не придётся стоять на таможне по полтора часа, чтобы сьездить в Гуково, ок?

129 total views, 1 views today