ROK 2022 – ROK MLADÉ GARDY – 2022 ГОД — ГОД «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Rok 2022 byl v LLR vyhlášen rokem antifašistické podzemní organizace Mladá garda.

Aby se mohla mladá generace blíže seznámit s činy a uctít památku mrtvých hrdinů – mladogvardějců, konala se 13.1.2022 v knihovně Vasilevka pro žáky 9.třídy naší družební školy Naděžda v Alčevsku (LLR) v rámci meziknihovního vzdělávacího projektu „Slávu – nesnižovat. Paměť bude žít“ hodina paměti „Čin ve jménu života“, věnovaná 80.výročí založení antifašistické podzemní organizace Mladá garda.

Knihovnice vyprávěly dětem o aktivitách a činech mladých chlapců a dívek, kteří byli členy podzemní antifašistické organizace „Mladá garda“. S životopisy mladogvardějců, kterým byl posmrtně udělen titul Hrdiny Sovětského svazu, školáky seznámili jejich spolužáci. Žáci přednášeli básně, věnované hrdinům – ilegálním pracovníkům.

Deváťákům byla představena výstavka – requiem „Odešli do nesmrtelnosti, zůstali navždy mladými!“ Knihovnice nabídly žákům seznámit se blíže s hrdiny-mladogvardějci a historickými událostmi, spojenými s organizací a činností podzemní mládežnické organizace Mladá garda v knihách, představených na výstavě.

Věčná sláva komsomolcům – mladogvardějcům Krasnodonu, kteří dali své životy pro štěstí generací!

NEZAPOMENEME!!!

Knihovna Vasilevka, 13.1.2022

2.řada zleva Aňa Kovalenko, -, Veronika Lipka, Alina Gricaj, -, Nataša Rožuk
1.řada zleva Daša Leveněc, Kaťa Guseva, Alisa Malinovskaja, -, Lera Sauch, Kristina Karkač
Alisa Malinovskaja
Vlevo Daša Loboda
Zleva -, Nataša Rožuk, Kristina Karkač, Lera Sauch, Alisa Malinovskaja, Daša Leveněc, Daša Loboda, Alina Gricaj
Zleva Veronika Lipka, Aňa Kovalenko, Lera Sauch, Daša Loboda
Zezadu zleva Alisa Malinovskaja, Kaťa Guseva, Daša Leveněc

2022 ГОД — ГОД «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

2022 год в Луганской Народной Республике объявлен годом антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия».

Чтобы юное поколение могло прикоснуться к подвигу и почтить память погибших героев-молодогвардейцев 13 января в библиотеке-филиале №3 для учащихся 9 класса ГОУ ЛНР «УВК «Надежда», прошёл час памяти «Подвиг во имя жизни», в рамках межбиблиотечного образовательного проекта «Славе – не меркнуть. Памяти – жить», посвященного 80-летию создания антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия».

Библиотекари рассказали ребятам о деятельности и подвигах юношей и девушек, состоявших в подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». С биографией молодогвардейцев, которые посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза, школьников знакомили их одноклассники. Ребята читали стихи, посвящённые героям-подпольщикам.

Вниманию девятиклассников была представлена выставка-реквием «Они в бессмертие ушли, оставшись вечно молодыми!». Библиотекари предложили школьникам ближе познакомиться с героями-молодогвардейцами и историческими событиями, связанными с организацией и деятельностью подпольной молодёжной организации «Молодая гвардия» через книги, представленные на выставке.

Вечная слава комсомольцам-молодогвардейцам Краснодона, отдавшим свою жизнь за счастье поколений!

МЫ ПОМНИМ!!!

Библиотека Васильевка, 13 января 2022 г.

235 total views, 1 views today