SČASŤJE – СЧАСТЬЕ

Druhý den po cestě do Stanice Luganské jsem zavítal do městečka Sčasťje, ležícího severně od Luganska za řekou Doněc. Cesta autobusem z Lugansku trvá půl hodiny. Před řekou Doněc jsme minuli nikdy neotevřený hraniční pžechod mezi LLR a Ukrajinou, přejeli jsme po mostě přes Doněc (jedno pole mostu, zničené Ukrajinci při odchodu, bylo brzy opraveno) a zastavili na autobusovém nádraží na kraji města.

Také toto město přešlo koncem února 2022 pod kontrolu LLR (v dubnu až červenci 2014 bylo pod kontrolou LLR, dál do února 2022 pod kontrolou Ukrajiny). Zatímco ze Stanice Luganské Ukrajinci odešli sami, o toto město se bojovalo. Proto je zde také více zničených domů než ve Stanici Luganské. Město, které je sídlem Sčastěnského okresu, mělo v roce 2019 12 000 obyvatel. Bylo založeno v roce 1754, městem se stalo v roce 1963. Mohutný rozvoj a nová výstavba se odehrávaly v 50.-60.letech 20.století v souvislosti se stavbou tepelné elektrárny. Ve městě jsou dvě střední školy (1.-11.třída), dvě učiliště, Dětská škola umění, Dům kultury, nemocnice, stadion, základna fotbalového klubu Zarja Lugansk. Fungují zde sportovní kluby fotbalový, tenisový, lehké atletiky, šachu, boxu a zápasu. Sportovci se zúčastňovali soutěží na Ukrajině. V okolí města je vodní kanál se třemi rybníky a mnoho jezer.

Moje cesta vedla kolem zničených domů do centra města. Na náměstí Míru najdeme Dům kultury a budovu administrace města a okresu. Za Domem kultury se v parku nachází památník občanům města, kteří zahynuli ve Velké vlastenecké válce. Na konci parku je střední škola č.56 Konstantina Kutového, do které jsem zavítal. Ředitelka školy mě seznámila se školou, jedna z učitelek mě provedla budovou školy. Budova je pěkná, dobře vybavená. Prohlédl jsem si několik tříd i odborných učeben (mezi nimi počítačovou učebnu, dílny, učebnu matematiky, anglického jazyka, ukrajinského jazyka, zeměpisu aj.). V páté třídě jsem zastihl dokonce několik žáků, kteří přišli na konzultaci.

Další mé kroky vedly do Domu kultury (budova z roku 1957). Ten je prozatím zavřený, probíhá jeho oprava, protože při bojích o město dopadly dvě střely na střechu budovy. Částečně poničený je i vnitřek budovy. Po rozhovoru s ředitelkou mě budovou provedla vedoucí uměleckých kroužků. Pracuje zde mnoho kroužků, např. pěvecký (dětský i dospělých¨¨), estetické výchovy (pro děti 3-5 let), výtvarný, fotografický, šachový aj. Je zde i dětské divadelní studio a pěvecký sbor veteránů. V Domě kultury probíhá celá řada akcí, soutěží a koncertů. Členové kroužků se zúčastňovali různých soutěží na Ukrajině. Navštívil jsem i dětskou knihovnu a knihovnu pro dospělé, které v budově také sídlí. Ředitelky knihoven mě seznámily s prací knihoven a se současnou náročnou prací, spojenou s přechodem města pod správu LLR.

Všichni pracovníci, se kterými jsem mluvil, mluvili o přechodu města pod správu LLR jako o osvobození.

Jaromír Vašek, Sčasťje, 17.5.2022

Zničený dům nedaleko autobusového nádraží
Náměstí Míru, v pozadí Dům kultury
Dům kultury z roku 1957
Památník občanům města, kteří zahynuli ve Velké vlastenecké válce
Střední škola č.56 Konstantina Kutového
Pamětní deska na budově školy absolventu školy Konstantinu Kutovému, který zahynul v Afghánistánu v den odchodu sovětských vojsk
Hlavní nástěnka v budově školy, již v ruštině a se státními symboly LLR
Informace o absolventu školy Konstantinu Kutovém v budově školy
Školní hřiště
Vzadu na plotu jsou obrázky jednotlivých absolventských ročníků školy
Poslední absolventi za dob Ukrajiny
Herní prvky na školním hřišti
Rozbitá elektrostanice
Taneční sál v Domě kultury
Stěna v tanečním sále, poškozená střelbou
Foyer v Domě kultury
Hlediště velkého sálu v Domě kultury
Jeviště velkého sálu v Domě kultury
Místnost pro tvorbu v Domě kultury
Konferenční sál v Domě kultury
Knihovna
Informace o Mladé gardě
Knihovna
Svatojekatěrinský chrám, 1914

213 total views, 1 views today