SETKÁNÍ S LJUBKOU NA TRÉNINKU – ВСТРЕЧА С ЛЮБКОЙ НА ТРЕНИРОВКЕ

Tuto obdivuhodnou sportovní gymnastku, Ljubov Mudrakovou (11) z Doněcka, znám od roku 2018. Hned se mi zalíbila. Už jako malá záskávala medaile z různých závodů. Na podzim roku 2019 jsem ji viděl zatím naposledy. Ano, v květnu 2022 jsem ji ještě viděl několik minut na konci tréninku na břehu řeky Kalmiusu v Doněcku. Ale druhý den, když jsem gymnastky fotil a můj článek s fotografiemi o tréninku potom vyšel v Naší pravdě, Ljubka nepřišla. Na podzim 2022 Ljubka na tréninku také nebyla. V červnu 2023 bbyla Ljubka na závodech v Nalčiku a v Soči. 26.6. se gymnastky vrátily ze závodů v Soči a 27.6. šly znovu na trénink. Přijde Ljubka? Přišla! Kromě Ljubky přišly i další účastnice závodů v Soči Daša Syrďuk (3.místo v přeskoku), Vika Azarova, Amalka Zadvornaja. Daše a Amalce jsem předal kopii mého článku v novinách o tréninku na břehu řeky. Přišly také Angelina Golovko, Nasťa Kaťucha, z mladších gymnastek Maša Pasičnaja, Daša Strelcova, Marianna Kuliničeva, Rita Šustova, Věra. Tak jsem Ljubku uviděl skoro po čtyřech letech. Vyrostla. Předal jsem jí kopii mého článku v novinách o tréninku na břehu řeky (i když tam tenkrát Ljubka nebyla), od českých přátel české bonbony a průvodce po Praze. A na tréninku? Ljubka byla fantastická! Naučila se několik nových těžkých prvků na všech nářadích, např. dvojné salto vpřed na přeskoku. Proto Ljubka vyhrála v Nalčiku a získala medaile v různých závodech. Druhý den, 28.6.2023, jsem se s Ljubkou a se všemi medailisty z Nalčiku vyfotil. 30.6.2023 přišly na trénink dokonce vynikající gymnastka Julia Choroš (18) a její sestřička Aliska (8). Jelikož Julia studuje na vysoké škole v Kazani, na tréninky v Doněcku nechodí. Aliska chodí jen málo. Julii znám rovněž už od roku 2018. Nyní má Julia prázdniny, tak je doma. Po roce tedy přišla na trénink do „domovského“ Dinama v Doněcku. Byla bouřlivě přivítána trenérkami i gymnastkami. A já jsem konečně mohl Julii i Alisce předat kopii mého článku v novinách o tréninku na břehu řeky Kalmiusu v květnu 2022, kterého se tehdy obě zúčastnily. Aliska dostala ještě české bonbony. Obě měly ze setkání i z dárků velkou radost.

Jaromír Vašek, Doněck, 30.6.2023

ВСТРЕЧА С ЛЮБКОЙ НА ТРЕНИРОВКЕ

Эту замечательную спортивную гимнастку, Любовь Мудракову (11) из Донецка, я знаю с 2018 г. Сразу мне понравилась. Уже как маленькая брала медальи в разных соревнованиях. Осенью 2019 г. я её видел в последний раз. Да, в мае 2022 г. я её ещё видел несколько минут в конце тренировки на берегу р.Кальмиусу в Донецке. Но следующий день, когда я гимнастки фотографировал и моя статья о тренировке с фотографиями была потом печатана в чешской газете, Любки небыло. Осенью 2022 г. Любки на тренировке тоже небыло. В июне 2023 г. Любка была на соревнованиях в Нальчике и Сочи. 26 июня гимнастки вернулись и 27 июня снова на тренировку. Придёт Любка? Да пришла! Кроме Любки пришли и другие участники соревнований в Сочи Вика Азарова, Амалька Задворная, Даша Сырдюк. Были и Ангелина Головко, Настя Катюха, из младших Маша Пасичная, Даша Стрельцова, Марьяна Кулиничева, Рита Шустова, Вера. Вот так я увидел Любку практически спустя 4 года. Выросла. Я ей передал копию моей статьи в газете о тренировке на берегу реки, чешские конфеты и путеводитель по Праге. И на тренировке? Любка супер! Выучила несколько новых тяжёлых элементов на всех снарядах. Да потому Любка выиграла в Нальчике и завоевала медальи в разных соревнованиях. И сегодня, 28 июня 2023 г., я с Любкой и со всеми призёрами из Нальчика сфотографировался.

Ljubka Mudrakova
Medailistky z Nalčiku
Zleva Daša Strelcova (1.místo), Ljubka Mudrakova (1.místo), Maša Pasičnaja (3.místo)
Ljubka s pohárem a s medailemi a diplomy z Nalčiku
Foto Ljubka
Tradice doněcké sportovní gymnastiky

198 total views, 2 views today