SOUBOR POPULÁRNÍHO TANCE AKVAMARIN – АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА „АКВАМАРИН“

Soubor populárního tance Akvamarin z Lugansku byl založen v roce 2014. Tři skupiny (6-8 let, 9-12 let, 13 let a více) se scházejí v tanečním sále 8.ZŠ v Lugansku. Na hodiny všech skupin jsem se byl 28.1.2023 podívat. V souboru tancují dcerky mé kamarádky Anny – Naďa (16 let) a Darja (9 let). S tímto souborem jsem se jel v roce 2019 podívat na soutěž do Krasnodonu. Děvčata střední skupiny si mě pamatují. Tehdy tancovaly v mladší skupině s Darjou.

Jaromír Vašek, Lugansk, 28.1.2023

Jediný chlapec v mladší skupině
Mladší skupina
Mladší skupina – Darja
Mladší skupina
Nejmladší děvče (3 roky) v mladší skupině
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina
Mladší skupina nacvičuje tanec Malí stavbaři
Mladší skupina nacvičuje tanec Malí stavbaři
Mladší skupina nacvičuje tanec Malí stavbaři
Mladší skupina nacvičuje tanec Malí stavbaři
Mladší skupina nacvičuje tanec Malí stavbaři
Vpravo Darja
Mladší skupina nacvičuje tanec Malí stavbaři
Vpravo Darja
Mladší skupina
Vlevo vedoucí souboru Alina, ve druhé řadě vpravo Darja
Střední skupina
Střední skupina
Střední skupina
Střední skupina, Ksjuša
Střední skupina nacvičuje tanec
Střední skupina nacvičuje tanec
Střední skupina nacvičuje tanec – Darja
Střední skupina nacvičuje tanec
Střední skupina
Stojící zleva: vedoucí souboru Alina, čtvrtá Kira, šestá Ksjuša
Klečící vlevo Vera
Vpředu Darja
Děti mají trička s nápisem Akvamarin – Darja
Starší skupina
Starší skupina
Vpravo Alina, před ní Darja
Vlevo Naďa
Starší skupina nacvičuje tanec
Starší skupina
Zleva Naďa, vedoucí souboru Alina, Vika
Vpředu Darja
Poháry ze soutěží souboru Akvamarin

АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА „АКВАМАРИН“

Ансамбль эстрадного танца „Аквамарин“ из Луганска был основан в 2014 г. Три группы ( 6-8 лет, 9-12 лет, 13 лет и больше) занимаются в танцевальном зале 8-ой школы в Луганске. Посмотреть занятия всех групп я был 28 января 2023 г. В ансамбле занимаются дочки моей подруги Ани – Надя (16 лет) и Дарья (9 лет). С этим ансамблом я поехал в 2019 г. посмотреть конкурс в Краснодоне. Девочки средней группы меня помнят. Тогда они танцевали в младшей группе с Дарьей.

265 total views, 1 views today