TVŮRČÍ STUDIO DUHA – ОБРАЗЦОВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ „РАДУГА“

V Kulturním domě V.I.Lenina v Lugansku jsem 24.1.2023 navštívil Tvůrčí studio Duha.

Studio sídlí v malé místnosti, vyzdobené nádhernými pracemi dětí. Vedoucí studia mě seznámila s činností studia a ukázala mi mnoho prací dětí. Studio bylo založeno 17.11.2014. V letošním školním roce chodí do studia 17 dětí ve věku 6-15 let. Hodiny probíhají třikrát týdně, většina dětí pak navštěvuje ještě jednou týdně Studio lepení Fantazie. Studio se věnuje výtvarnému a dekorativnímu umění. Při práci se využívají různé umělecké činnosti: kreslení, tvarování ze slaného těsta, aplikace z obilovin, papíru, tkanin, práce s přírodními materiály, nitkografie. Děti se účastní různých výstav a soutěží. Výstavky prací dětí se konají k Mezinárodnímu dni dětí, Dni města, Dni učitelů, Dni vítězství, Dni republiky, k velikonocům, a také k dalším městským a republikovým svátkům. Např. v roce 2022 se v Republikové dětské knihovně v Lugansku konala výstavka prací dětí k 80.výročí založení Mladé gardy. Děti se zúčastnily také projektu organizace „Světe tichý“ – práce dětí budou otištěny v almanachu „Světe tichý dětem“, který se připravuje k vydání. V roce 2015 se v Gorkého knihovně v Lugansku konala výstavka „Věnováno nepokořenému Donbasu“, která obsahovala práce vedoucí studia, zobrazující letecké bombardování centra Lugansku Ukrajinou 2.6.2014.

V den mé přítomnosti ve studiu bylo kvůli nemocnosti na hodině málo dětí. Tři děti, které chodí do studia už dva roky, kreslily vystavený džbán a jablko. Své práce se ujaly odhodlaně, s rutinou. Sledoval jsem, jak postupně vzniká kresba. Po hodině a půl byla kresba hotová s malými nedodělky, musel jsem výsledky práce dětí ocenit. Další tři děti, které navštěvují studio teprve pět měsíců až jeden rok, kreslily jiný obrázek.

S využitím článku o studiu na webu Kulturního domu V.I.Lenina (překlad Jaromír Vašek)

Jaromír Vašek, Lugansk, 24.1.2023

Předloha kresby – džbán a jablko
V popředí tři děti, které kreslily džbán a jablko
Vedoucí studia
V popředí tři děti, které kreslily jiný obrázek
Děti se svými různými kresbami
Děti se svými různými kresbami
Děti se svými různými výrobky
Výrobky dětí
Kresby dětí

122 total views, 1 views today