ULICE V 5.ZŠ – УЛИЦЫ В 5-ОЙ ШКОЛЕ

Další škola, kterou jsem navštívil 10.5.2023, je 5.ZŠ Vladimira Dalja v Lugansku. Škola letos oslavila 65 let od svého otevření. Do této školy chodí do třídy 3.B mladší dcerka mé kamarádky Anny Darja (9). Po přivítání ředitelkou školy Irinou Andruch jsem se vydal v doprovodu zástupkyně ředitelky na prohlídku školy. Jako všechny školy, i tato má nějakou zvláštnost. Tou jsou názvy školních chodeb (“ulic“) a tříd. A tak se procházíte po Aleji Dalja, Ulici Dětství či Bulváru Vědomostí. Třídy nesou jména Hrdinů Ruska. Školní chodby jsou krásně vyzdobeny. Na stěnách najdeme výstavku dětských kreseb k pohádkám V.Dalja, plakát 4.A k 65.výročí otevření školy, výstavku matrjošek, velké kresby s určitou tematikou (1.září-začátek školního roku, Rusko, Od čeho začíná vlast, Školní samospráva). Na jedné z chodeb se můžeme pokochat pohledem na staré přístroje. Na stěnách schodišť zhlédneme výstavku o skladateli písní a básníku Michailu Matusovském, o sportovních úspěších žáků či portréty ruských a sovětských spisovatelů. Na stěně u školní knihovny je výstavka o Mladé gardě, naproti dveřím do knihovny můžeme posedět na lavici ze školních pastelek. Vedle lavice je stojan s knihami, které je možno si vypůjčit. Nahlédl jsem do velké tělocvičny, kde zrovna starší žáci hráli přehazovanou, a do velkého sálu. Zajímavá byla prohlídka školního muzea Vladimira Dalja. Vedle portrétů, sošek a knih V.Dalja, předmětů žáků, vyrobených na motivy pohádek V.Dalja, mě zaujaly žáky vyrobenými vlastnoručně psané či vyšívané pohádky V.Dalja. To jsou opravdu malá umělecká díla.

Nadšen výzdobou školy jsem se vydal do tříd. Postupně jsem navštívil třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B a 9.A. Žákům jsem vyprávěl o krásách ČR, o přírodě, pamětihodnostech, o Praze, o systému vzdělávání, o kulturních tradicích aj. Ukázal jsem jim mapy ČR a Prahy a české peníze. Zodpověděl jsem dotazy žáků. Žáky 3.A už jsem trochu znal, potkal jsem je nedávno u památníku zabitým dětem v Dětském parku Ščorse, jak čistili tento památník a jeho okolí a položili k památníku hračky. Ve 3.B se na mě při příchodu do třídy smála Darja. V této třídě jsem nejpve zhlédl část hodiny Okolního světa (obdoba naší Vlastivědy a Přírodovědy). Zrovna probírali bezpečnost chování v přírodě. Žáci v hodině včetně Darji projevovali aktivitu, hlásili se a odpovídali na otázky paní učitelky, např. co dělat při setkání se zmijí. Po přestávce jsem pak v další hodině dostal slovo já, kdy jsem jim povídal o ČR. Žáci měli po mém vyprávění plno dotazů, ptala se i Darja. Ve 4.A mi dívka Soňa řekla, že má bratra v Jilemnici a že už tam za ním byla. Na mapě ČR jsme Jilemnici našli. Soňa spolužákům potvrdila, že je ČR krásná země. O letošních prázdninách za bratrem Soňa pojede znovu.

Jaromír Vašek, Lugansk, 10.5.2023

5.ZŠ Vladimira Dalja v Lugansku nese název školy od roku 2021
Pamětní deska V.Daljovi na fasádě školy
Vstupní hala budovy školy
Alej Dalja
Výstavka kreseb dětí k pohádkám V.Dalja
Sportovní úspěchy dětí
Plakát třídy 4.A k 65 letům školy
Ulice Dětství
Bulvár Vědomostí
Bulvár Vědomostí
Vpravo výstavka starých přístrojů
Výstavka starých přístrojů
Stará školní lavice
Rusko
Škola
Tělocvična
Přehazovaná
Duha přátel
Výstavka o Michailu Matusovském
Ruští a sovětští spisovatelé
Lavice z pastelek před školní knihovnou
Vstup do školní knihovny
Vpravo pojednání o Mladé gardě
Výstava matrjošek
Od čeho začíná vlast – Naše škola
Školní muzeum Vladimira Dalja
Výrobky dětí
Školní muzeum Vladimira Dalja
Školní muzeum Vladimira Dalja
Práce dětí – pohádky V.Dalja
Školní muzeum Vladimira Dalja
Práce dětí – pohádky V.Dalja
Třída 9.A
Třída 3.B
Hodina Okolního světa
Třída 3.B
Hodina Okolního světa
Třída 3.B
Hodina Okolního světa
Vpravo Darja Brechova
Třída 3.B
Hodina Okolního světa
Ve 2.lavici vpravo Darja Brechova
Učebnice Okolního světa pro 3.třídu, 2.část
Učebnice Okolního světa pro 3.třídu, 2.část
Kapitola Zvířata a naše bezpečí
Třída 3.B
V 1.řadě druhá zleva Darja Brechova
Třída 5.B
Pravá řada
Třída 5.B
Levá a prostřední řada
Třída 4.B hrdiny M.I.Jakovenka
Třída 4.B ve velkém sále
Třída 4.B ve velkém sále
Třída 4.B zpívá píseň Jeřábi (rus. Žuravli)
Třída 3.A
Třída 4.A
Pravá řada
Třída 4.A
Levá a prostřední řada
V levé řadě ve 2.lavici Soňa, která má bratra v Jilemnici

90 total views, 1 views today