FAINA O MIROTVORCI V RB OSN – ФАИНА О «МИРОТВОРЦЕ» В СБ ООН

22.12.2021 v 18.00 moskevského času organizovalo naše (ruské – pozn. J.V.) zastoupení neformální setkání Rady bezpečnosti OSN v tzv. formátu Arria o dodržování lidských práv a práv národnostních menšin v Pobaltí a na Ukrajině. Diskutovalo se také o tématu geroizace nacistických zločinců a jejich stoupenců v těchto zemích.

Vystoupil specialista OSN pro otázky národnostních menšin Fernand de Varennes (JAR) a představitelé nevládních organizací, experti, aktivisté z Lotyšska, Estonska, Litvy, Ukrajiny a Ruska.

Jsme přesvědčeni, že pro naše kolegy v RB bylo užitečné dozvědět se „z první ruky“ o skutečné situaci v těchto zemích, které si zde nevšímají.

Ne první den trvá historie s webem Mirotvorec. Proto jsem napsala na zastoupení Ruska v OSN, jestli mohu natočit video zprávu pro neformální zasedání RB (ve formátu Arria), kde byla posuzována situace s lidskými právy, včetně Ukrajiny. Natočila jsem tříminutové video o situaci s webem Mirotvorec, které bylo zhlédnuto v přímém přenosu, na kterém jsem řekla o trápení mé rodiny vedením stránky a některými sdělovacími prostředky Ukrajiny. Jsem vděčná za příležitost upozornit na tento problém. Doufám, že se jednou podaří dosáhnout dodržování zákona a Ukrajina se může stát bezpečným státem.

Faina Savenkova, 23.12.2021

Pozn. J.V.: Na videu Faina vystupuje od času 0:55 (anglický překlad).

ФАИНА О «МИРОТВОРЦЕ» В СБ ООН

22 декабря в 18.00 по московскому времени наше Постпредство проводит неформальное заседание СБ ООН по т.н. «Формуле Арриа» по вопросу о соблюдении прав человека и национальных меньшинств в государствах Прибалтики и на Украине. Обсудим также и тему героизации в этих странах нацистских преступников и их пособников.

Выступят спецдокладчик ООН по вопросам нацменьшинств Ф. де Варенн и представители НПО, эксперты, активисты из Латвии, Эстонии, Литвы, Украины и России.

Уверены, что нашим коллегам по Совбезу будет полезно узнать «из первых рук» о реальной ситуации в этих странах, информацию о которой здесь стараются не замечать.

Уже не первый день длится история с сайтом Миротворец. Поэтому я написала в Поспредство России в ООН с просьбой записать видеообращение для неформального заседания СБ (по формуле Арриа), где затрагивалась ситуация с правами человека в том числе и на Украине. Я записала 3 минутный ролик о ситуации с сайтом Миротворец, который и показали в эфире, где рассказала о травле моей семьи руководством сайта и некоторыми СМИ Украины. Я благодарна за то, что появилась возможность привлечь внимание к этой проблеме. Надеюсь, когда-нибудь получится добиться соблюдения закона, и Украина сможет стать безопасным государством.

Фаина Савенкова, 23 декабря 2021 г.

101 total views, 1 views today