VZPOMÍNKA NA MLADOGVARDĚJCE V ZŠ NADĚŽDA – ВОСПОМИНАНИЯ О МОЛОДОГВАРДЕЙЦАХ В ШКОЛЕ НАДЕЖДА

13. ledna 2022 se v 5.-9. třídách naší družební školy Naděžda v Alčevsku (LLR) uskutečnily hodiny, věnované památce hrdinů podzemní organizace Mladá garda. (V tyto lednové dny před 79 lety, v roce 1943, byla většina mladogvardějců popravena. – pozn. J.V.) O vzpomínce 9.třídy jsme informovali v minulém příspěvku.

Z vyprávění třídních učitelů se děti dozvěděly o historii vzniku organizace Mladá garda, o ilegálním boji mladých v týlu nepřítele, přemýšleli o významu činů mladogvardějců, přispívajících k Velkému Vítězství.

Ukázky z filmu „Mladogvardějci v ohni války“ doprovázel příběh učitelky N.N.Fadějevové. Sedmáci četli monology, přednášeli básně, pronesli přísahu mladogvardějců. Děti pocítily celou tragédii toho, co se stalo před 80 lety (30.září – 2.říjen 1942 – založení Mladé gardy – pozn. J.V.), díky ukázce momentů z výslechu a popravy účastníků podzemní organizace.

7.třída
Zleva Varja Markina, Alina Logviněnko, Nataša Savonova, -, Danil Gambal
Zprava Naďa Odarčenko, -, -, Anton Falčikov
7.třída
Zleva Anton Falčikov, Sveta Orlova, -, Maša Caran, -, Diana Pjatakova, Naďa Odarčenko, Darja Markina, Maša Nazarova, -, -, Nasťa Katunina, Veronika Kaštyper
7.třída
Třídní učitelka Naděžda Fadějeva

Během hodiny „Přimknout se srdcem k činu“ žáci 8.třídy prošli virtuální exkurzi do muzea Mladé gardy v Krasnodonu, seznámili se s výstavou knih „My jsme Mladá garda“, uspořádané knihovnicí L.M.Pilipenko. Portréty mladých ilegálních pracovníků, tématické fotografie doplnily knižní expozici. Velmi zaujaly fotografiie členů štábu Mladé gardy Olega Koševého, Viktora Treťjakeviče, Ljubov Ševcovové, Uljany Gromovové, Ivana Zemnuchova, Sergeje Ťulenina.“

8.třída
1.řada zprava Olja Sauch, Nasťa Dymova
2.řada zprava Diana Odarčenko, -, Diana Kovalenko, Lena Litovčenko, Dima Gambal
Knihovnice L.M.Pilipenko

Generace 21. století nemá právo na hloupost, protože zná příklad života, příklad boje a neutuchající vůle nesmrtelných hrdinů – mladogvardějců,“ shrnula hodinu v 6. ročníku učitelka dějepisu N.M.Beděnko. „Nezapomenout na ně je náš posvátný dluh.“Minutou ticha uctili žáci památku hrdinných ilegálních pracovníků Mladé gardy na slavnostním shromáždění „Nesmrtelnost mladých hrdinů“.

6.třída
Učitelka dějepisu N.M.Beděnko

Zástupkyně ředitelky G.V.Kornijenko informovala žáky, že rok 2022 byl v Luganské lidové republice vyhlášen rokem 80.výročí podzemní organizace „Mladé garda“ a rokem vojensko-vlastenecké výchovy. Zdůraznila význam zachování historické paměti a hrdosti na rodnou zemi: „Je hrozné si představit, co mladogvardějci prožili – velmi mladí a na duchu tak silní. Musíme a jsme povinni udržet v paměti jejich jména. A vyprávět o jejich činech svým dětem.“

ZŠ Naděžda, 13.1.2022

5.třída
V levé řadě v 1.lavici Varja Vasilčenko, ve 2.lavici Marina Kovaljova

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЛОДОГВАРДЕЙЦАХ В ШКОЛЕ НАДЕЖДА

13 января 2022 г. в 5-9 классах ГОУ ЛНР «УВК «Надежда» прошли часы общения, посвященные памяти героев подпольной организации «Молодая Гвардия».

Из рассказов классных руководителей ребята узнали об истории образования организации «Молодая гвардия», о борьбе юных подпольщиков в тылу врага, задумались о значении подвига молодогвардейцев в приближении Великой Победы.

Кадры из кинофильма «Молодогвардейцы в огне войны» сопровождали рассказ учителя Фадеевой Н.Н.. Семиклассники читали монологи, стихи, произнесли клятву молодогвардейцев. Ребята прочувствовали всю трагедию случившегося 80-лет назад благодаря показу моментов допроса и казни участников подпольной организации.

В ходе часа общения «Прикасаясь сердцем к подвигу» обучающиеся 8 класса совершили виртуальную экскурсию в музей «Молодой гвардии» города Краснодона, ознакомились с книжной выставкой «Мы – Молодая гвардия», организованной библиотекарем Пилипенко Л.М. Портреты юных подпольщиков, тематические фотографии дополнили книжную экспозицию.

Учащиеся 9 класса стали участниками урока памяти, подготовленного классным руководителем Гигановой Л.В. и работниками библиотеки-филиала № 3. Он прошел под девизом «Они в бессмертие ушли, оставшись вечно молодыми». В рассказе о героях-подпольщиках участвовали и сами ребята. Очень трогательно говорили они об Олеге Кошевом, Викторе Третьякевиче, Любови Шевцовой, Ульяне Громовой, Иване Земнухове, Сергее Тюленине.

Поколение XXI века не имеет права на малодушие, потому что знает пример жизни, пример борьбы и несгибаемой воли бессмертных героев-молодогвардейцев, – подвела итог часа общения в 6 классе учитель истории Беденко Н.М. Помнить о них – наш священный долг.

Минутой молчания на торжественной линейке «Бессмертие юных героев» учащиеся почтили память мужественных подпольщиков «Молодой гвардии».

Заместитель директора по УВР Корниенко Г.В. проинформировала учащихся о том, что 2022 год объявлен в Луганской Народной Республике годом 80-летия подпольной организации «Молодая гвардия» и военно-патриотического воспитания. Акцентировала внимание на важности сохранения исторической памяти и гордости за родную землю.

Страшно представить, через что прошли молодогвардейцы – совсем юные и такие сильные духом. Мы должны и обязаны сохранить в памяти их светлые имена. И рассказать об их подвиге своим детям.

Школа «Надежда», 13 января 2022

82 total views, 1 views today