BESEDY VE ŠKOLE NADĚJE – БЕСЕДЫ В ШКОЛЕ НАДЕЖДА

V naší družební škole Naděje v Alčevsku pokračovaly 18.4.2024 v jednotlivých třídách besedy o České republice. Tentokrát se konaly v první, čtvrté a sedmé třídě.

S prvňáčky jsem se sešel poprvé. Čtvrťáky jsem viděl jen jednou pět minut 25.5.2022. Teď jsem dětem vyprávěl o České republice, ukázal jim české peníze. No a sedmáky znám od jejich první třídy. Vyprávěl jsem jim o své činnosti za poslední dva roky. Na hodině zpěvu mně někteří žáci ze šesté a osmé třídy zazpívali krásné písně.

Jaromír Vašek, Alčevsk, 18.4.2024

Hodina ruštiny ve čtvrté třídě
U tabule Maša Jeskova
Čtvrtá třída
V pravé řadě v první lavici Maša Jeskova
Čtvrtá třída
Čtvrtá třída
Ve třetí lavici Alina Kovaljova
První třída
První třída
Sedmá třída
V první lavici zleva Marina Kovaljova, Nasťa Guseva
Sedmá třída
V levé řadě ve třetí lavici Varja Vasilčenko
Hodina zpěvu
Zpívají zleva Marianna, Alina (obě 8.třída), Violetta (6.třída)

БЕСЕДЫ В ШКОЛЕ НАДЕЖДА

В нашей дружеской школе „Надежда“ в Алчевске продолжались 18 апреля 2024 г. мои беседы о Чехии в первом, четвёртом и седьмом классах.
С первоклашками я встретился впервый раз. Четвероклассников я видел только пять минут 25 мая 2022 г. Теперь я деткам рассказал о Чехии, показал чешские деньги. Ну и семиклассников я знаю с их первого класса. Я им рассказал о своей деятельности в последнее два года. На уроке музыки мне некоторые детки из шестого и восьмого классов спели красивые песни.

219 total views, 1 views today