O nás

Společnost přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky

jsme právnickou osobou (zapsaným spolkem) založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo Společnosti je v Praze.

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili zastánci  přátelství s lidem Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky k rozvoji a popularizaci tohoto přátelství a k navazování vztahů mezi lidem, organizacemi a spolky České republiky na jedné straně a Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky na druhé straně. Jsme jasně profilovaným levicovým, internacionalistickým a antifašistickým spolkem, v němž není žádné místo pro nacionalismus, rasismus a antisemitismus, a tomu odpovídá i spektrum lidí a organizací, s nimiž chceme spolupracovat.

Základními účely spolku jsou:

a) rozvoj přátelství s lidem Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky, což je hlavním posláním spolku;

b)navazování vztahů mezi lidem, organizacemi a spolky České republiky na jedné straně a Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky na druhé straně;

c) poskytování materiální humanitární pomoci lidu, zejména dětem, Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky, a to především v oblasti vzdělávací, zdravotní a kulturní; dotyčná pomoc je poskytována z darů sympatizantů a z výtěžků finančních sbírek a je adresována předem konkretizovaným zařízením (školám, nemocnicím, kulturním organizacím);

d) poskytování pravdivých informací o událostech a životě lidí v Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) praktická činnost ve spolupráci s lidmi, organizacemi a spolky České republiky na jedné straně a Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky na druhé straně;

b) organizování demonstrací proti fašistickému režimu na Ukrajině a proti jím vedené agresívní válce proti Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice;

c) pořádání kulturních akcí;

d) pořádání přednášek a besed o Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice.

7,786 total views, 1 views today