BLOKÁDNÍ VLAŠTOVKA – БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА

Naše země oslaví 27. ledna 2024 80. výročí úplného ukončení blokády Leningradu. Blokáda začala 8. září 1941, k jejímu prvnímu průlomu došlo v lednu 1943, a definitivně se ji podařilo ukončit až 27. ledna 1944. Přes všechny oběti a útrapy Leningrad přežil. Severní hlavní město se stalo příkladem odvahy pro celou zemi. Vzpomínáme, jsme hrdí! Dokud je naše paměť v dětech živá, jsme neporazitelní!

Blokádní vlaštovka
Úryvek ze známé písně: „Pusť vsegda budět solnce, pusť vsegda budět mama, pusť vsegda budu ja.“

24. ledna 2024 se Vzorné studio popové písně „Eťud-Tais“ zúčastnilo vlastenecké akce „Blokádní vlaštovka“, která začala 18. ledna a probíhá po celém Rusku až do 27. ledna. Účastníci akce psali slova vděčnosti „zpět do minulosti“ vojákům – hrdinům, obyvatelům obleženého Leningradu, jako spojení mezi současnou a minulou generací. Připravena byla řada akcí: Dětská rozhlasová stanice „Mluv, Leningrade“, akce „Blokádní chléb“.

Text a foto: Vzorné studio popové písně „Eťud-Tais“, Alčevsk, 25.1.2024

Eťud-Tais – Děti vojny
Vzadu zleva Polja Labutina, Kosťa Muchin, vedoucí Anastasia Povolockaja, Saša Čerňajeva
Zleva Arťom Petrov, Daša a Kaťa Bacherkiny
Zleva Polja Labutina, Kosťa Muchin, vedoucí Anastasia Povolockaja, Daša Kostěnko, Saša Čerňajeva, Kirill Koniščev
Vzadu zleva Polja Labutina, Kosťa Muchin, Anastasia Povolockaja, Saša Čerňajeva
Vzadu Polja Labutina, vpravo Kosťa Muchin
Eťud-Tais – Píseň
První řada zleva Kaťa Bacherkina, Olesja Kistěreva, Daša Bacherkina, Saša Čerňajeva, Vika Šaramajeva, za Vikou Rosťa Vakulič, za Rosťou Daša Kostěnko
Prodejna v obleženém Leningradu
Zleva Olesja Kistěreva, Vika Šaramajeva
Prodejna v obleženém Leningradu
Děvčata z tanečního souboru Junyj Metallurg
Junyj Metallurg
Junyj Metallurg
Junyj Metallurg
Junyj Metallurg
Zleva Daša Kostěnko, Polja Labutina
Junyj Metallurg
Vlevo choreografka Katarina Jurjeva

БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА

27 января 2024 года наша страна отметит 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Блокада началась 8 сентября 1941 года, в январе 1943 года произошел ее первый прорыв, а окончательно снять ее удалось только 27 января 1944 года. Несмотря на все жертвы и лишения, Ленинград выстоял. Северная столица стала для всей страны примером мужества. Мы помним, мы гордимся!
Пока наша память жива в детях, мы непобедимы!


24 января Образцовая студия эстрадной песни „Этюд Таис“ приняла участие в патриотической акция «Блокадная ласточка», которая стартовала 18 января и проходит по всей России включительно до 27 января. Участники акции написали слова благодарности «назад в прошлое» воинам – героям, жителям блокадного Ленинграда, как связь между нынешним и прошлым поколением. Был подготовлен ряд мероприятий: Детская радиостанция «Говори, Ленинград», акция «Блокадный хлеб».

113 total views, 1 views today