DĚTSKÁ AKADEMIE UMĚNÍ – 4.TONIKA – ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ – 4.ТОНИКА

4. TONIKA

Pěvecký soubor Tonika při DAU v Lugansku (LLR) pod vedením Světlany Vakulenko a Aliny Procenko byl založen v roce 2015. Soubor navštěvuje 28 dětí ve věku 5-16 let. Děti nacvičují dvakrát týdně. Vyučuje se sólový a sborový zpěv a tanec. Děti vystupují na koncertech DAU, zúčastňují se mnoha soutěží v LLR, DLR, Rusku a Bělorusku, kde dosahují velkých úspěchů – 1.-3.místa.

Na hodině, kterou jsem navštívil 19.4.2022, bylo přítomno 16 dětí, z toho jeden chlapec. Děti pro mě zazpívaly několik písní. Splnil se mi i můj sen uvidět naživo zazpívat Trio Skittles (Polju Burlačenko, Nasťu Ivanovu a Aňu Romanovu) jejich vynikající písně Dance Monkey a Tři kamarádky (rus. Tri podružki) s perfektní choreografií, Duo M+M (Mášu Varnavskuju a Mášu Piďko), Miru Tolkačovou a úspěšnou zpěvačku Nasťu Vakulenko. V závěru hodiny jsem dětem předal drobné dárky od českých přátel – lentilky, pohled Prahy a českou minci, z čehož měly velkou radost.

Toniku jsem pak viděl vystupovat 10.5.2022 na koncertě DAU ke Dni vítězství, na jejich výročním koncertě 31.5.2022 a na oslavách MDD 1.6.2022.

Jaromír Vašek, Lugansk, 19.4.2022

Tonika
Ve druhé řadě zprava Trio Skittles (Polja Burlačenko, Nasťa Ivanova, Aňa Romanova)
Zleva Jelisej Tolkačov, Mira Tolkačova, Duo M+M (Mašeňka Piďko, Mašeňka Varnavskaja), Kristina Konovalenko
Doremi
Zleva Polja Burlačenko, Nasťa Ivanova, Mira Tolkačova, Aňa Romanova
Zleva Polja Burlačenko, Nasťa Ivanova, Mira Tolkačova, Aňa Romanova
Ryba-solnce
Trio Skittles a Mira Tolkačova
Zleva Mira Tolkačova, Duo M+M (Mašeňka Varnavskaja, Mašeňka Piďko)
Zády zleva Jelisej Tolkačov, Kristina Konovalenko
Zleva Mira Tolkačova, Duo M+M (Mašeňka Varnavskaja, Mašeňka Piďko)
Vzadu Jelisej Tolkačov
Pogibšije v něbe za rodinu
Trio Skittles
Zleva Aňa Romanova, Nasťa Ivanova, Polja Burlačenko
Dance Monkey
Trio Skittles
Trio Skittles
Zleva Aňa Romanova, Nasťa Ivanova, Polja Burlačenko
Tri podružki
Trio Skittles
Mašeňka Varnavskaja
Tik tak chodiki
Duo M+M (Mašeňka Piďko. Mašeňka Varnavskaja)
Píseň
Mira Tolkačova
Show me I love
Trio Skittles
Ljubitě drug druga
Trio Skittles
Píseň
Kristina Konovalenko
Píseň
Bam ba du
Mašeňka Piďko
Ledi Džaz
Mašeňka Varnavskaja
Píseň
Polja Burlačenko
Aňa Romanova
Píseň
Aňa Romanova
Píseň
Daša Kovtun
Zleva Mira Tolkačova, Mašeňka Piďko, Mašeňka Varnavskaja, Kristina Konovalenko
Nasťa Ivanova
Píseň
Nasťa Ivanova
Nasťa Vakulenko
Píseň
Nasťa Vakulenko
Mira Tolkačova
Píseň
Mira Tolkačova
Nácvik písně Vperjod, Rossija
Předávání dárků Mire a Duu M+M
Zleva Mira Tolkačova, Mašeňka Piďko, Mašeňka Varnavskaja
Zleva Mira Tolkačova, Mašeňka Piďko, Mašeňka Varnavskaja
Vzadu vedoucí Světlana Vakulenko
Mira Tolkačova
Duo M+M
Zleva Mašeňka Piďko, Mašeňka Varnavskaja
Předávání dárků Triu Skittles
Zleva Aňa Romanova, Nasťa Ivanova, Polja Burlačenko
Trio Skittles
Zleva Nasťa Ivanova, Polja Burlačenko, Aňa Romanova
Předávání dárků Nastě Vakulenko
Nasťa Vakulenko
Zleva Alina Procenko, Světlana Vakulenko

129 total views, 1 views today