DEVĚT LET VZORNÉHO TVŮRČÍHO STUDIA DUHA – ДЕВЯТЬ ЛЕТ ОБРАЗЦОВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ „РАДУГА“

V Kulturním domě V.I.Lenina v Lugansku se 17.11.2023 konala slavnostní akce u příležitosti devátého výročí vzniku Vzorného tvůrčího Studia Duha. Na oslavě mladí umělci vytvořili kolektivní práci – koláž „Pták štěstí“, symbolizující přátelství všech členů Studia. Děti se podepsaly na křídla ptáka. Pozdravit malé umělce přišli ředitel Kulturního domu V.I.Lenina Sergej Nazarevič, jeho zástupkyně pro kulturně-masovou, informační a metodickou práci Julia Šestakova, a také metodik Luganského centra lidového umění pro dekorativní, užité a výtvarné umění Natalia Serikova, která předala Studiu poděkování ředitele Luganského centra lidového umění Vasilije Jarového. Vedoucí Studia Natalia Radnaja byla oceněna poděkováním, a všichni členové Studia obdrželi diplomy od vedení kulturního domu. Děti dostaly jako dárek nákupní tašku se znakem svého Studia. Slavnostní akce byla zakončena čajovým dýchánkem.

Vzorné tvůrčí Studio Duha, 18.11.2023

Vedoucí Studia Natalia Radnaja
Předávání diplomů dětem
Předávání tašek dětem
Arina Roman z 5.A 38.ZŠ Lugansk
Nasťa z 5.A 38.ZŠ Lugansk
Děti připravují koláž
Arina Roman u Ptáka štěstí
Pták štěstí
Děti s Ptákem štěstí
Vlevo Nasťa, vpravo Arina
Děti s diplomy
Vzadu Natalia Radnaja a ředitel KD V.I.Lenina Sergej Nazarevič
Diplomy dětí a znak Studia Duha

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ОБРАЗЦОВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ „РАДУГА“

17 ноября состоялось торжественное мероприятие по случаю девятилетней годовщины создания образцовой творческой студии „Радуга“ ГУ „Дворец культуры им. В. И. Ленина г. Луганска». На празднике юные мастера создали коллективную работу коллаж „Птица счастья“, символизирующую дружбу всех участников студии. Ребята оставили автографы на перьях птицы. Поздравить маленьких художников пришли директор дворца культуры им. В. И. Ленина г. Луганска Назаревич Сергей Станиславович, его заместитель по культурно-массовой, информационной и методической работе Шестакова Юлия Сергеевна, а также методист Луганского центра народного творчества по декоративно-прикладному и изобразительному искусству Серикова Наталья Владимировна, которая вручила студии благодарность от директора Луганского центра народного творчества Ярового Василия Михайловича. Руководитель студии Радная Наталья отмечена благодарностью, а все воспитанники студии грамотами от руководства дворца культуры. Ребята получили в подарок сумку – шопер с логотипом своей студии. Праздничное событие завершилось чаепитием.

253 total views, 1 views today