HOSTEM V 10.ZŠ VE STACHANOVĚ – ГОСТЁМ В 10-ОЙ ШКОЛЕ В СТАХАНОВЕ

Stachanov jsem 17.4.2024 navštívil od roku 2016 potřetí. Tentokrát jsem byl hostem v 10.ZŠ a v 5.DUŠ (Dětské umělecké škole), kde se učí Mini Miss LLR 2023 Sjuzanna Raj (10). Obě školy jsem navštívil v doprovodu maminky Sjuzanny Jeleny, která i fofografovala.

Sjuzannu jsem viděl 25.4.2023 na soutěži Mini Miss LLR 2023 v Lugansku. Po vítězství Sjuzanny jsem se seznámil s rodiči a babičkou Sjuzanny. O soutěži jsem napsal zde: https://donbas.cz/?s=MINI+MISS+2023+%E2%80%93+%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98+%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1+2023

Střední všeobecně-vzdělávací škola č.10 byla otevřena 2.10.1992. Tehdy bylo ve škole 900 žáků. Od roku 2004 se škola zaměřuje na počítačové technologie. Od roku 2023 je ředitelkou školy Jevgenia Nikolajevna Ivanova. V současnosti se učí ve škole 200 žáků.

Ve škole mě přijaly zástupkyně ředitelky Irina Gennadijevna Slivina a Ljudmila Dmitrijevna Babaskina a výchovná poradkyně Irina Vladimirovna Rudněva. Seznámily mě s historií i současností školy a provedly mě po škole. Po prohlídce školy – vstupní auly, dvou tělocvičen, jídelny, knihovny, kabinetu dílen, počítačové učebny, několika kabinetů a tříd – jsme vešli do třídy 3.A, kde se učí Sjuzanna Raj. Žáci o mém příchodu věděli a netrpělivě mě čekali. Srdečně mě přivítala Sjuzanna. Žáky jsem seznámil s mou činností a s činností naší Společnosti přátel LLR a DLR. Vyprávěl jsem jim o přírodě, památkách a kultuře České republiky, o českém školství, ukázal jsem jim svůj článek v Naší pravdě. Žáci si prohlédli české mince a bankovky, které se jim moc líbily. Dotazů žáků bylo nepočítaně a kdyby nazazvonilo, dotazy by žáci kladli dodnes.

Následovalo shromáždění ve velkém sále, kterého se kromě třídy 3.A zúčastnilo ještě několik dalších tříd. V kulturním programu vystupovali s básněmi Sjuzanna a Káťa, část svého představení předvedli členové školního divadelního kroužku. Ke shromážděným jsem krátce promluvil i já.

V družné debatě jsem se v místnosti Hnutí prvních sešel s členy dětské organizace Hnutí prvních, Junarmii a školní samosprávy. Vyprávěli mi o své činnosti, já jsem jim vyprávěl o dětských organizacích v ČR.

Se školou jsme si vyměnili drobné dárky. Velice si vážím dárku – práce Sjuzanny. Ze školy jsem pak s Jelenou Raj a její dcerkou Sjuzannou šel navštívit Dětskou uměleckou školu č.5.

Jaromír Vašek, Stachanov, 17.4.2024

Se zástupkyněmi ředitelky
Zleva Irina Slivina a Ljudmila Babaskina
Dárky škole
Třída 3.A
V pravé řadě ve druhé lavici Sjuzanna Raj
Žáci si prohlížejí české bankovky
Ve třídě 5.A
Výchovná poradkyně Irina Vladimirovna Rudněva mi předává dárek od školy – práce Sjuzanny Raj
Shromáždění ve velkém sále
Sjuzanna přednáší báseň
Káťa přednáší báseň
Představení členů divadelního kroužku
Někteří účastníci shromáždění
V černém členové divadelního kroužku
Debata se členy Hnutí prvních, Junarmii a školní samosprávy

ГОСТЁМ В 10-ОЙ ШКОЛЕ В СТАХАНОВЕ

17 апреля 2024 г. я посетил г. Стаханов. В 10-ой школе я посетил 3-А класс, в котором учится Мини-Мисс ЛНР 2023 г. Сюзанна Рай.

213 total views, 2 views today