LOUČENÍ ČTVRŤÁKŮ – ВЫПУСКНОЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ

Čtyři roky uplynuly jako voda a včerejší prvňáčci mají velkou slavnost. Čtvrťáci naší družební 38.ZŠ Klimenta Vorošilova v Lugansku se 24.5.2023 loučili s 1.stupněm, s budovou 1.stupně, se svými oblíbenými učitelkami, ovšem ne se svými spolužáky a se školou. Tuto slavnost jsem si nemohl nechat ujít. Se čtvrťáky jsem se seznámil sice teprve nedávno, ale hned jsme se skamarádili.

Na chodbě před velkým sálem v budově 2.stupně to hučelo jako v úle. Osmdesát vyšňořených chlapců a děvčat ze čtyř čtvrtých tříd ve školních stenokrojích se znakem školy čekalo netrpělivě na svou slavnost. Každý žák měl na sobě šerpu absolventa 1.stupně, každá třída měla šerpu v jiné barvě. Děti mě hned s úsměvem zdravily.

V sále se usadili učitelé. rodiče a další příbuzní žáků a hosté. Úderem desáté hodiny slavnost začala. Nejdříve vpochodovaly za zvuků krásné melodie do sálu jedna po druhé všechny čtyři čtvrté třídy a usadily se. Následoval projev paní ředitelky. První částí programu provázeli čtyři chlapci, zástupci svých tříd. Po přivítání přítomných v sále a přednesení básniček postupně představovali své třídy. Žáci příslušné třídy vystoupili na jeviště a zazpívali píseň. Na velkém plátně se objevily záběry ze života třídy od 1. do 4.třídy. Třídní učitelky se pak rozloučily projevem se svými žáky. Druhou částí programu provázela zástupkyně ředitelky školy. Nejprve všichni žáci dostali diplomy za studijní výsledky (třetina žáků obdržela červené diplomy). Poté následovalo poděkování a předání diplomů rodičům. Zástupci rodičů poděkovali ředitelce školy a učitelům. Následovala nádherná píseň o první učitelce, kterou společně zazpívali zástupci ze všech čtvrtých tříd. Vrcholem slavnosti bylo předání absolventského diplomu žákům ředitelkou školy. Žáci poté předali květiny ředitelce a všem učitelům. Závěr slavnosti obstarala společná píseň všech čtvrťáků – Škola 1.stupně (rus. Škola načalnaja) na melodii známé písně Malá země (rus. Maleňkaja strana). Touto písní skončila slavnost v sále, ale pokračovala před školou a ve třídách.

Chlapci provázejí programem
Třída 4.A
Ve třetí řadě druhá zprava Arina Roman
Třída 4.A
Uprostřed Arina Roman
Třída 4.A
V 1.řadě druhá zprava Arina Roman
Píseň třídy 4.A
Třída 4.B
Třída 4.B
Píseň třídy 4.B
Třída 4.V
Třída 4.V
Píseň třídy 4.V
Třída 4.G
Třída 4.G
Píseň třídy 4.G
Poděkování rodičů učitelům
Druhá zleva maminka Ariny Roman
Vpravo třídní učitelka 4.A
Zástupci čtyř čtvrtých tříd
Píseň zástupců čtyř čtvrtých tříd
Předávání diplomů absolventům 1.stupně
Předávání diplomů absolventům 1.stupně
Třídní učitelky čtvrťáků
Třídní učitelky čtvrťáků
Píseň Škola načalnaja
Všichni čtvrťáci

Před školou se shromáždili žáci jednotlivých tříd se svou třídní učitelkou a rodiči a vypustili balonky. Každá třída měla balonky jiné barvy. Následovalo focení.

Vypouštění balonků před školou
Dvojčata Saša (vlevo) a Maša ze 4.B
Třída 4.A se svou třídní učitelkou
Kamarádky Nasťa (vlevo) a Arina Roman ze 4.A
Děvčata ze 4.A
Zleva Liza, Anna, Milana, Veronika

Jednotlivé třídy se pak odebraly do budovy 1.stupně na svou poslední hodinu na 1.stupni. To ovšem už nebyla klasická vyučovací hodina. Žáci dostali občerstvení a následovala diskotéka. Chvíli jsem pobyl ve třídě 4.B, pak jsem už zbytek času strávil ve třídě 4.A, kam chodí už známá kreslířka Arina Roman ze Studia Raduga Kulturního domu V.I.Lenina. Bylo zde veselo. Děcka mě vtáhla mezi sebe, postupně jsem se se všemi jednotlivě seznámil. A tak jsem např. zjistil, že ve třídě jsou tři Sofie, dvě Veroniky a dva Dmitrijové. Arina se svou nerozlučnou kamarádkou Nasťou mě pak vzaly do tance. Dostalo se mně i pohoštění. Na chodbě děti hrály i v ČR známou hru na kočku a myš. Slavnost se dětem vydařila.

Ve třídě 4.B
4.B
4.B
4.B
Vpravo dvojče Maša
Uprostřed sestra dvojčat Maši a Saši
Dvojče Saša
Poslední den ve své třídě 4.A
Poslední den ve své třídě 4.A
Rodiče
Třetí zleva maminka Ariny Roman
Vpravo třídní učitelka
Zleva Nasťa, Arina Roman
Chlapci
Zleva Dima, Anton
Zleva Nataša, Sofia
Sofia
Arina Roman
Nasťa
Marina
Veronika
Aňa
Liza
Milana
Nikita
Dima
Veronika
Sofia
Alina
Taja
Občerstvení
Diskotéka
Diskotéka
Diskotéka
Hra na kočku a myš

Jaromír Vašek, Lugansk, 24.5.2023

101 total views, 1 views today