LUGANŠTÍ AKTIVISTÉ OSLAVILI 100. VÝROČÍ LENINOVY NESMRTELNOSTI – ПАРТАКТИВ ЛУГАНСКА ОТМЕТИЛ 100 – ЛЕТИЕ БЕССМЕРТИЯ ЛЕНИНА

Přesně před 100 lety, 21. ledna 1924, v 6:50, zemřel v Gorkách u Moskvy Vladimir Iljič (Uljanov) Lenin, vůdce a učitel všeho pracujícího lidu země, všech utlačovaných a zotročených národů.

21.ledna 2024, v den výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina, straničtí a komsomolští aktivisté Luganska uctili památku zakladatele prvního socialistického státu světa položením květin k jeho pomníku na Divadelním náměstí.

Řečníci uvedli, že myšlenky Vladimíra Iljiče nejenže nezastarávají, ale naopak jsou dnes aktuální. Lenin zůstane sluncem pro všechny národy světa a tmáři nebudou mít dostatek půdy na celé planetě, aby pohřbili jeho myšlenky!

Text a foto: Luganská republikánská pobočka Leninského komsomolu (LKSM RF), 21.1.2024

ПАРТАКТИВ ЛУГАНСКА ОТМЕТИЛ 100 – ЛЕТИЕ БЕССМЕРТИЯ ЛЕНИНА.

Ровно 100 лет назад, 21 января 1924 года, в 6 часов 50 минут, в подмосковных Горках ушел из жизни Владимир Ильич (Ульянов) Ленин –вождь и учитель всех трудящихся земли, всех угнетённых и порабощённых народов.

21 января 2024 года, в годовщину со дня кончины Владимира Ильича Ленина, партийно – комсомольский актив Луганска почтил память основателя первого в мире социалистического государства возложением цветов к его памятнику на Театральной площади города.

Выступающие говорили о том, что идеи Владимира Ильича не только не устаревают, а наоборот актуальны и сегодня. Ленин останется солнцем для всех народов мира, и мракобесам не хватит земли всей планеты, чтобы закопать его идеи!

Луганского Республиканского отделения Ленинского Комсомола (ЛКСМ РФ), 21 января 2024 г.


83 total views, 1 views today