PÍSNĚ Z PRVNÍ LINIE – ПЕСНИ С ПЕРЕДОВОЙ

V Kulturním domě železničářů v Lugansku se 22.4.2024 konalo jedno ze tří semifinále soutěže vlastenecké písně „Písně z první linie“. Do tohoto semifinále postoupili z prvního kola soutěže i naši přátelé: Studio popové písně „Eťud-Tais“ z Alčevska, zpěvačka Nasťa Bajda z Akademie kultury a umění Michaila Matusovského v Lugansku, zpěvačka Liza Židkova z pěveckého kroužku „Veselé notky“ z Alčevska a bard Konstantin Šljamov z Luganska. Vítězové postoupí do finále soutěže v Moskvě. Postup do finále byl snem nejen těchto tří našich přátel. Nicméně konkurence byla veliká.

Na soutěži jsem se konečně sešel i s některými staršími dětmi z „Eťud-Tais“: s Kosťou Muchinem, Kirillem Koniščevem, Poljou Labutinou, Soňou Babkinou, Sašou Čerňajevou, Kaťou Bacherkinou (dvojče Daša byla nemocná) a Olesjou Kistěrevou. Kaťa s Olesjou ovšem nezpívaly. Zpívaly ještě Alina Povolockaja (byla na pobytu v ČR v roce 2019) a nová členka Soňa. Se souborem přijely na soutěž vedoucí Larisa Suchomlin a Anastasia Povolockaja. Seznámil jsem se s básnířkou Ljubov Serděčnou ze Sankt Petěrburgu, na jejíž slova z básní skládá hudbu bard Konstantin Šljamov.

Na soutěži v kategorii dospělých zněly většinou autorské písně, v kategorii mládeže a dětí známé písně. Soubor „Eťud-Tais“ zazpíval píseň „Bílé kamazy“, kterou zpíval i na koncertech v ČR v roce 2019. Nasťa Bajda zazpívala píseň „Modlitba za Donbas“, se kterou měla úspěchy na různých soutěžích. Pěknou píseň zazpívala i Liza Židkova. Konstantin Šljamov zazpíval píseň „Jsme Rusové“. Všem třem vystupujícím přátelům se dařilo, jejich zpěv měl velký ohlas mezi obecenstvem. Bude to však stačit na postup do finále?

Po skončení soutěže nastalo velké očekávání výsledků. Po půlhodině přečetla porota postupující, o kterých nebylo pochyb. Byla mezi nimi i Liza Židkova. Po přečtení seznamu postupujících porota prohlásila, že o některých dalších postupujících ještě uvažuje, mezi nimi i o Nastě Bajdě a „Eťud-Tais“. V jejich jinak krásných vystoupeních byly prý nějaké chybičky. Další půlhodina čekání. Napětí bylo obrovské. Nakonec porota rozhodla: Nasťa Bajda i „Eťud-Tais“ postupují! Zavládlo obrovské nadšení, výkřiky „Hurá!“, vytryskl gejzír radosti a štěstí: Jedeme na finále do Moskvy! Všichni mí přátelé tedy postoupili do finále! Blahopřejeme!

Jaromír Vašek, Lugansk, 22.4.2024

Půl hodiny před začátkem
Nejdůležitější diváci – zleva Kaťa Bacherkina, Olesja Kistěreva z Eťud-Tais
Eťud-Tais
Zleva Saša Čerňajeva, Soňa, Kirill Koniščev, Alina Povolockaja, Soňa Babkina, Kosťa Muchin, Polja Labutina
Eťud-Tais
Zleva Saša Čerňajeva, Soňa, Kirill Koniščev, Alina Povolockaja, Soňa Babkina
Liza Židkova
Nasťa Bajda
Konstantin Šljamov
Básnířka Ljubov Serděčnaja ze Sankt Petěrburgu
Vítězní Eťud-Tais
S diplomem zleva Kaťa Bacherkina, Olesja Kistěreva
V 1.řadě zleva Polja Labutina, Soňa Babkina, Saša Čerňajeva
Ve 2.řadě zleva Kosťa Muchin, Alina Povolockaja, Kirill Koniščev
Eťud-Tais se členy poroty
V první řadě zleva Kirill Koniščev, Polja Labutina, člen poroty, Saša Čerňajeva, Soňa Babkina
Ve druhé řadě zleva Alina Povolockaja, vedoucí Larisa Suchomlin, člen poroty, Kosťa Muchin

ПЕСНИ С ПЕРЕДОВОЙ

В ДК Железнодорожников в Луганске состоился 22 апреля 2022 г. полуфинал конкурса „Песни с передовой“. В этот полуфинал прошли четыре мои друзья: бард Константин Шлямов из Луганска-Читы, Настя Байда из Луганска, Лиза Жидкова из Алчевска и „Этюд-Таис“ из Алчевска. Удастся кому-то пройти в финал в Москву? Я первый раз на этой поездке на Донбасс встретился со старшими деткамм из „Этюд-Таис“. Катя Бахеркина и Олеся Кистерева непели, только поддерживали своих. Я познакомился с поэтессой Любовь Сердечной из Санкт Петербурга, на чьи стихи сочиняет песни бард Константин Шлямов. Песни звучали прекрасные. Все мои друзья старались, спели прекрасно свои песни. После концерта все ждали результатов. Кто из моих друзей прошел в финал? Все прошли! Поздравляю!

218 total views, 2 views today