PRVNÍ DEN REFERENDA V LLR – LUGANSK – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА В ЛНР – ЛУГАНСК

Lugansk je již několik dní svátečně vyzdoben. Všude vlají vlajky LLR a Ruska, na velkých panelech v ulicích jsou nápisy „Vracíme se domů“, „S Ruskem navždy“ apod. Atmosféra je slavnostní, nálada lidí výborná. Lidé se vyjadřují: „Čekali jsme na to více jak osm let!“

První den referenda o připojení LLR k Rusku proběhl klidně. První čtyři dny se bude volit na venkovních volebních místech, která byla zřízena u škol, v parcích i v pojízdných autobusech. Pátý den se bude volit ve volebních místnostech uvnitř budov. Lidé přicházeli k volebním místům již od rána, u někerých se tvořily fronty.

Byl jsem se podívat nejprve na volebním místě před budovou 1.stupně naší druhé družební 38.ZŠ Klimenta Vorošilova. Ve volební komisi byly známé učitelky. Přicházelo mnoho lidí, čekali ve frontě. Po nějaké době jsem se přesunul do nedalekého dětského parku, kde ve volební komisi seděli také učitelé z 38.ZŠ. To už ovšem začalo silně pršet, takže lidé pochopitelně v dešti ke zdejší volební urně nepřicházeli.

Vydal jsem se do centra města. Před budovou Univerzity Tarase Ševčenka jsem si povídal se dvěma aktivistkami hnutí „Aktivisté pro Rusko“. Hnutí vzniklo po vyhlášení referenda, jeho členové roznášejí lidem propagační materiály a zvou je k volbám. Náhle před budovou univerzity projížděla dlouhá kolona aut s vlajícími vlajkami LLR a Ruska. Nedaleko hlavního náměstí stál v ulici autobus – volební místo. Pod nedalekým přístřeškem stála dlouhá fronta čekajících lidí.

Ve 14 hodin začínala tisková konference v tiskovém středisku, které bylo zřízeno v krásném sále v jedné z vládních budov. Potkal jsem se tam i se svým známým finským novinářem Janusem Putkonenem. Předsedkyně Ústřední volební komise Jelena Kravčenko přítomným domácím i zahraničním novinářům oznámila, že referendum probíhá po celé republice klidně a že do 14. hodiny odvolilo 13 % voličů. K referendu se vyjádřil i předseda Federace odborových svazů LLR Igor Rjabuškin.

Jaromír Vašek, Lugansk, 23.9.2022

Fronta před volebním místem před budovou 1.stupně 38.ZŠ
Volební urna
Před 38.ZŠ
Volební urna na volebním místě v Dětském parku
Sál, kde se konala tiskovka
Vlevo finský novinář Janus Putkonen
Vpravo předsedkyně Ústřední volební komise Jelena Kravčenko
Jelena Kravčenko
Vpravo předseda Federace odborů LLR Igor Rjabuškin
Igor Rjabuškin

277 total views, 1 views today