SETKÁNÍ SE ŠKOLÁKY – ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ

V úterý 24.5.2022, den před zakončením školního roku, jsem poprvé navštívil školáky na území, ještě v únoru t.r. kontrolovaném Ukrajinou a nyní kontrolovaném LLR, ve Stanici Luganské. Ve 3.A, 5.A a 9.A školy č.1 jsem dětem vyprávěl o činnosti naší Společnosti přátel LLR a DLR i Českého kulturního centra Julia Fučíka v Lugansku. Také jsem si prohlédl školu – učebny, tělocvičnu, jídelnu. Ve škole pokračuje oprava. která začala ještě za Ukrajiny. Třídy jsou již opraveny a moderně vybaveny.

Jaromír Vašek, Stanica Luganská, 24.5.2022

Во вторник 24 мая, один день перед последним звонком, я посетил впервый раз школьников на новой територии ЛНР, в Станице Луганской. В 3-А, 5-А и 9-А классах в школе Но 1 я говорил детям о деятельности нашего „Общества друзей ЛНР и ДНР“ и „Чешского культурного центра им. Юлиуса Фучика“ в Луганске. Тоже я посмотрел школу – кабинеты, физкультурный зал, столовую. В школе продолжается ремонт, который начался ещё при Украине. В кабинетах уже ремонт окончился, кабинеты современно оборудованы.

Škola č.1 ve Stanici Luganské
Dokončuje se oprava vnějšího pláště budovy
Školní hřiště (vzadu)
Ve dvoře školy je již oprava vnějšího pláště dokončena
Třída 3.A
Na 1.stupni žáci sedí po jednom
Třída 5.A
Zde na 2.stupni sedí žáci již po dvou
Zcela vlevo Dáša, se kterou se ještě setkáme
Třída 9.A
Školní jídelna
Zrekonstruovaná tělocvična
Žáci 11.třídy nacvičují vystoupení na slavnostní zakončení školního roku 25.5.2022
Jsou to první absolventi školy za LLR
Památník Velké vlastenecké války

205 total views, 1 views today