ŠKOLA Č.17 VALERIJE BRUMELA – ШКОЛА Но 17 ВАЛЕРИЯ БРУМЕЛЯ

Další zajímavou školou, kterou jsem v Lugansku navštívil, je škola č.17 Valerije Brumela (1942-2003, olympijský vítěz ve skoku vysokém z roku 1964 v Tokiu).

Škola č.17 Valerije Brumela
Pamětní znak před školou

Do školy jsem přišel 27.1.2023, symbolicky den po 20.výročí Brumelova úmrtí. Venku je na zdi školy pamětní deska, oznamující, že do této školy Valerij Brumel chodil.

Pamětní deska Valerije Brumela

Zástupkyně ředitele školy mě seznámila s historií a současností školy.

Historie školy

Budova pro “Střední všeobecně-vzdělávací školu č.17 Valerije Brumela“ byla postavena v roce 1939. V roce 1941 zde byla v době Velké vlastenecké války umístěna vojenská nemocnice. Po osvobození Vorošilovgradu (nyní Lugansk) v roce 1943 bylo ve městě ze 33 škol zničeno 9 a poškozeno 17, mezi nimi i 17.škola. V roce 1954 přichází do 5.třídy budoucí legendární sportovec Valerij Brumel, první olympijský vítěz v lehké atletice z Luganska. V roce 2015 získala škola jeho jméno. V 60.letech se otevřely první matematické třídy. V letech 1993-2004 byla škola specializovaná, objevily se třídy filologického směru. Tento směr pokračuje dosud. Škola spolupracuje s Vysokou školou ekonomiky a obchodu. V těžkém válečném školním roce 2014-15 byla 17.škola jednou ze šesti škol v Lugansku, které pokračovaly ve výuce. 1.9.2014 přišlo 250 žáků, koncem školního roku jich bylo přes 600. V roce 2017 se k 75.výročí narození Velerije Brumela konaly na škole závody běžeckých štafet 5.-11.tříd, které se rok poté staly městskými. V letech 2014-22 získali žáci školy mnoho medailí z nejrůznějších soutěží. V květnu 2018 byl před školou ke 100.výročí vzniku Pohraničních vojsk odhalen pamětní znak v aleji Pohraničníků, kterou vysadili děti z oddílu Mladí pohraničníci s veterány-pohraničníky. V prosinci 2019 oslavila škola 80.jubileum. Od roku 2014 vycházejí na škole noviny „17NEWS“. Mezi učiteli pracuje sedm bývalých žáků školy. Od školního roku 2020-21 byla otevřena třída profesionálně-záchranného zaměření, ve které připravují specialisty občanské ochrany.

V části Historie školy je použito materiálu o historii školy na webu školy č.17 (kráceno), přeložil Jaromír Vašek

Zajímavou zvláštností školy je to, že od 1. do 6.třídy mají tři druhy tříd: ve třídě „A“ jsou pouze chlapci, ve třídě „B“ jsou pouze děvčata a třída „V“ je smíšená. Od 7.třídy jsou už všechny třídy smíšené. Další zvláštností je to, že ve třídách 1.stupně (1.-4.třída) i v družině jsou netypické lavice: polovina lavice je pro sedícího žáka a polovina pro stojícího žáka. Během vyučovací hodiny vždy jeden žák sedí a jeden stojí, v polovině hodiny si svá místa vymění. Poté mě zástupkyně provedla po škole. V přízemí školy značnou část jedné stěny zabírá informace o Valeriji Brumelovi. V přízemí najdeme i nástěnné školní noviny „17NEWS“ a soutěžní kresby dětí na téma Matematika. V 1.patře se nachází bysta Olega Koševého, člena štábu ilegální komsomolské organizace Mladá garda v Krasnodonu. Další stěny v 1. a 2.patře jsou vyzdobeny diplomy žáků a obrazy luganských umělců. Nahlédli jsme i do tělocvičny, do několika tříd a do družiny. Na několik minut jsme se zastavili u ředitele školy.

Informace o Valeriji Brumelovi
Informace o Valeriji Brumelovi
Nástěnné noviny „17NEWS“
Kresby dětí na téma Matematika
Bysta Olega Koševého
Diplomy dětí
Obrazy luganských umělců
Družina
Zvláštní lavice – jedna polovina je pro sedícího žáka, druhá polovina pro stojícího žáka

Následovaly mé obvyklé besedy o České republice ve třídách. Besedoval jsem v 7.B, 8.A, 9.A. V 9.A byla jen děvčata, věnovala se pletení, chlapci byli v té době v dílnách. Všude děti se zájmem poslouchaly mé vyprávění o ČR a zhlédly krátká videa o přírodě a památkách. Dotazů měly také hodně.

7.B – pravá řada
7.B – prostřední a levá řada
8.A – pravá řada
Ve stejnokrojích jsou členové mládežnické organizace Junarmija
8.A – prostřední a levá řada
Ve stejnokrojích jsou členové mládežnické organizace Junarmija
9.A – děvčata při práci

Do školy jsem se vrátil ještě 1.2.2023 a besedoval ve 3.B a 5.B. Ve 3.B jsem našel dvě známé tváře: děvčata Miru a Aňu znám z Dětského mediastudia Stříbrný Mars. Ano, to je ta Mira, která skvěle zahrála v několika krátkých filmech a získala mnoho cen a také vítězství na mezinárodních soutěžích. Děvčata mou návštěvu nečekala a byla velmi překvapena, ale i potěšena. Neustále se na mě usmívala a Mira… No prostě rozpustilá šibalka Mira, jak ji znám, dělala zase různé legrácky. Je to vidět i na jedné fotografii.

Jaromír Vašek, Lugansk, 27.1., 1.2. 2023

3.B
V levé řadě ve 2.lavici vlevo Mira, v prostřední řadě ve 4.lavici vpravo Aňa
Zvláštní lavice – jedna polovina je pro sedícího žáka, druhá polovina pro stojícího žáka
Vlevo Mira
Vpravo Aňa
3.B se svou třídní učitelkou
V 1.řadě zprava 4.Mira, za ní vlevo Aňa
5.B

ШКОЛА Но 17 ВАЛЕРИЯ БРУМЕЛЯ

Я посетил 27 января и 1 февраля 2023 г. школу Но 17 Валерия Брумеля в Луганске. Заместитель директора школы мне рассказала о школе (историю смоти ниже) и провела меня по школе. Стены корридоров украшены статьей и фотографиями Валерия Брумеля, дипломами и рисунками детей, картинами луганских художников. В корридоре находится бюст Олега Кошевого.
В этой школе с первого до шестого класса в классах «А» обучаются только мальчики, в классах «Б» только девочки, в классах «В» мальчики и девочки. С седьмого класса уже обучаются мальчики с девочками во всех классах. И ещё одна осовенность: в классах первого степени такие парты, где половиа парты для сидящего ученка и половина для стоящего ученика. Все ученики половину урока сидят и половину стоят.
После просмотра школы я провел беседы о Чехии в несколько классах. В 3-Б классе я встретил Миру с Аней, которых я знаю из Детской Медиастудии «Серебрянный Марс» в Луганске.

Здание для „Средней общеобразовательной школы №17 имени Валерия Брумеля“ было построено в 1939 году. В августе в школе разместился сортировочный эвакогоспиталь № 1817. После освобождения Ворошиловграда от гитлеровских захватчиков из 33-х школ были полностью разрушены 9 и частично — 17, в их числе была и наша школа. В 1954 году в 5 класс приходит учиться будущий легендарный спортсмен Валерий Брумель — первый олимпийский чемпион по лёгкой атлетике из Луганска. 02.09.2015 г. переименовано в Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 имени Валерия Брумеля». В шестидесятые у нас открылись первые математические классы. Их первый выпуск состоялся в 1969 году. С сентября 1993 г. по июль 2004-го наша школа была специализированной: «Специализированная школа № 17 с широкой дифференциацией и индивидуализацией учебно-воспитательного процесса». В это время появились классы филологического направления — украинской филологии, общественно-гуманитарного направления — экономического профиля. Работа в этом направлении продолжается до настоящего времени. Институт «Экономики и Бизнеса», тогда Луганского университета имени Тараса Шевченко, и в настоящее время является нашим социальным партнером. В 2014-2015 учебном году, сложном и трудном для всей нашей Республики, КУ ЛСОШ № 17, одна из шести школ в Луганске, открыла свои двери для учеников: 1 сентября 2014 года в школу пришли 250 детей, а уже на конец года школьная семья насчитывает более 600 учащихся. В апреле 2017 года к 75-летию со дня рождения Валерия Брумеля были проведены спортивные соревнования по легкоатлетической эстафете среди 5-11 классов, которые впоследствии переросли в городской турнир. I Городской турнир состоялся в 2018 году. В период 2014-2020 гг. учащиеся школы принимали участие в конкурсах различного уровня и занимали призовые места. В мае 2018 года к 100-летию Пограничных войск во дворе школы открыт памятный знак на аллее Пограничников, которую высадили весной ребята из отряда «Юные пограничники» с ветеранами-пограничниками. В декабре 2019 года школа отпраздновала 80-летний Юбилей. С 2014 года в школе издается литературно-познавательное издание – школьная газета «17NEWS». В составе педагогического коллектива школы сегодня работает 7 учителей–выпускников. С 2020-2021 учебного года на базе среднего основного образования у нас открыт класс профессионально-спасательной направленности, в котором готовят специалистов гражданской защиты.

252 total views, 1 views today