ŠKOLA NADĚJE OTEVŘENA – ШКОЛА „НАДЕЖДА“ ОТКРЫЛАСЬ

Po 3,5 letech, kdy probíhala výuka na dálku, se 1.9.2023 otevřely brány také naší družební školy Naděje v Alčevsku. Radost žáků, učitelů a rodičů neznala mezí!

Třída, kterou znám od jejich první třídy (školní rok 2015/16), je již v poslední, deváté třídě (tato škola má jen devět ročníků). Další dvě třídy, které dobře znám, jsou v 7. a 8. třídě. Současnou 6.třídu jsem viděl krátce jen dvakrát (ve 2.třídě a na konci 4.třídy), současné 3.-5.třídy jsem viděl krátce jen jednou (na konci 1.-3.třídy), současnou 1. a 2.třídu neznám.

Jaromír Vašek, 1.9.2023

Foto (kromě tří označených fotek): stránky rodičů a dětí Vkontakte

9.třída
V 1.řadě zleva Alina Logviněnko, Nataša Savonova, Maša Caran, Maša Nazarova, Varja Markina, -, Naďa Odarčenko, Ulja Bondarenko
Ve 2.řadě zleva Veronika Kaštyper, Jana Logačova, třídní učitelka Naděžda Fadějeva, Nasťa Katunina, Darja Markina
Ve 3.řadě zleva -, Danil Gambal, Sofia Karpenjuk, Anton Falčikov, -, –
Pro srovnání tytéž děti v 1.třídě na zahájení školního roku 1.9.2015
Poznáte je?
V 1.řadě vpravo Darja Markina
Ve 2.řadě zleva -, Sofia Karpenjuk, -, -, Naďa Odarčenko, Veronika Kaštyper, -, Varja Markina, -, Nasťa Katunina
Ve 3.řadě zleva Diana Piatakova, Sveta Orlova, -, Nataša Savonova, Maša Caran, Anton Falčikov, Maša Nazarova, -, -, Alina Logviněnko
Vzadu třídní učitelka Naděžda Fadějeva
9.třída
V 1.řadě zleva Sveta Orlova, Alina Logviněnko, Nataša Savonova, Maša Caran, Maša Nazarova, Varja Markina, -, Naďa Odarčenko, Ulja Bondarenko
Ve 2.řadě zleva Veronika Kaštyper, Jana Logačova, třídní učitelka Naděžda Fadějeva, Nasťa Katunina, Darja Markina
Ve 3.řadě zleva -, Danil Gambal, Sofia Karpenjuk, Anton Falčikov, -, –
9.třída
V 1.řadě zleva třídní učitelka Naděžda Fadějeva, Veronika Kaštyper, Ulja Bondarenko, Darja Markina, Naďa Odarčenko, Diana Piatakova, Sofia Karpenjuk, Maša Caran, Nataša Savonova, Varja Markina
Ve 2.řadě zprava Danil Gambal, Jana Logačova, Nasťa Katunina, -, Anton Falčikov, – Sveta Orlova, Maša Nazarova
Děvčata z 9.třídy
Zleva Nataša Savonova, Maša Caran, Veronika Kaštyper, Diana Piatakova, Naďa Odarčenko
Neznámé děti z 1.třídy?
Ale kdež. Přece je poznáváte!
Zleva Nataša Savonova, Naďa Odarčenko, Maša Caran, Sofia Karpenjuk, Sveta Orlova
Foceno o přestávce na chodbě před 1.třídou v dubnu 2016
Foto Jaromír Vašek
Slečny a mládenci z 9.třídy
Zleva Nataša Savonova, Alina Logviněnko, -, -, Maša Caran
Maša Caran z 9.třídy s třídní učitelkou Naděždou Fadějevou
Právě Máša „zařídila“, že byla v její tehdy 5.třídě, před vánoci 2019, instalována nová okna. Napsala mi, že v jejich třídě jsou shnilá okna. Tak jsme uspořádali mezi přáteli sbírku na nová okna. Nyní má její třída nová okna už pátý rok.
S Mašou Caran na slavnosti v 5.třídě po instalaci nových oken 12.12.2019
Foto Naděžda Fadějeva
Na slavnosti v 5.třídě po instalaci nových oken 12.12.2019
Ve 2.řadě zleva Anton Falčikov, Darja Markina, Naďa Odarčenko, Sofia Karpenjuk, Maša Caran
Ve 3.řadě zleva -, Danil Gambal, Nasťa Katunina, Varja Markina, Alina Logviněnko, Diana Piatakova
Ve 4.řadě zleva Sveta Orlova, Maša Nazarova, Jana Logačova, třídní učitelka Naděžda Fadějeva
Foto Jaromír Vašek
Čestná stráž z 9.třídy
Zleva Anton Falčikov, Ulja Bondarenko
Uvádějící z 9.třídy
Zleva Alina Logviněnko, která už mnoho let uvádí slavnosti, se spolužákem
Dále vpravo prvňačka s deváťákem se chystají zazvonit začátek školního roku, za fotografem stojí prvňáčci, dále vpravo 2. a 3.třída
Vzadu u dveří školy vpravo ředitelka školy Irina Vasilenko
Vlevo se deváťáci chystají uvést prvňáčky do školního života, dále 2., 3. a 4. třída
Taneček žáků z různých tříd
Vlevo ve dveřích ředitelka školy Irina Vasilenko
Alina Logviněnko z 9.třídy
Sofia Orlik z 5.třídy
Maša Jeskova ze 4.třídy
Sportovní gymnastka Dětské a mládežnické sportovní školy v Alčevsku
Malá Arménka Vardaňan z 1.třídy
Sourozenci Vardaňanovi z 1. a 5. třídy
Znám je a jejich rodiče již šest let
Rodina Kovaljovových, všechny děti jsou členy alčevského folklorního tanečního souboru Junyj Metallurg
Zleva Jegor z 8.třídy, maminka, Marina ze 7.třídy, Alina ze 4.třídy
Žákyně 7.třídy a Alina ze 4.třídy
Zprava Nasťa Guseva, Alina a Marina Kovaljovy, všechny tři jsou členky alčevského folklorního tanečního souboru Junyj Metallurg

220 total views, 1 views today