TANEČNÍ SOUBOR ZIROŇKA – ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ЗИРОНЬКА

Hned první den své návštěvy Kulturního domu V.I.Lenina v Lugansku 20.1.2023 jsem zavítal také na zkoušku dětského Národního souboru tance Ziroňka.

Ziroňka – obhájení názvu „Národní“ v roce 2022

Historie souboru:

Ziroňka byla založena v roce 1945. Současná vedoucí vede soubor od roku 1992. Soubor se zúčastnil mnoha koncertů a soutěží nejen na Ukrajině a v Rusku, ale i v Maďarsku, Bulharsku, Turecku, Švédsku, Německu, Severní Makedonii, na Kypru aj., kde získal mnoho vítězství a ocenění. Zatím posledního úspěchu soubor dosáhl v listopadu 2022 na Jubilejním mezinárodním festivalu dětské a mládežnické tvorby „Guraňonok-2022“ v Čitě, kde zvítězil a za zachování tradic ruské taneční kultury získal odměnu 100 000 rublů. Soubor se aktivně účastní kulturního života LLR, je stálým účastníkem Mezinárodního festivalu „Cirkusová budoucnost“, Výstavy úspěchů národního hospodářství LLR, Republikového festivalu národních kultur a rodinné tvorby „Souhvězdí světa a souhlasu“, svátečních koncertů ke Dni vítězství, Dni republiky, Dni Luganska, novoročních představení v KD V.I.Lenina a Luganském státním cirkuse. Kromě tvůrčí činnosti členové souboru společně odpočívají, slaví narozeniny, navštěvují dětské tábory v LLR i Rusku. V roce 2019 navštívili slavnost rozsvícení jolky v Moskvě, v roce 2020 Mezinárodní dětský tábor Artěk. Repertoár souboru je různorodý, soubor uchovává tradice a duch národní tvorby, ale také je obohacuje o současné obrazy a rytmy.

Web KD V.I.Lenina, přeložil Jaromír Vašek

Poháry Ziroňky ze soutěží
Zatím poslední pohár Ziroňky ze soutěže v listopadu 2022 v Čitě
Ziroňka v Artěku v roce 2020

Seznámil jsem se s vedoucí souboru, která mi pověděla pár slov o souboru. Sama přišla do souboru v roce 1966. Od roku 1992 je vedoucí souboru. Soubor je rozdělen na čtyři věkové skupiny. V mladší skupině (4-6 let, 15 dětí) jsou začínající děti. Ve střední skupině jsou děti od 7 do 13 let (50 dětí). Děti potom mohou přejít do starší skupiny (13-16 let, 16 dětí) pod názvem Rapsódie. Od 16 let pak mohou být ve skupině Rapsódie dospělých (20 členů). Nejmladší děti se schází třikrát týdně (z toho jedna hodina je akrobacie), starší šestkrát týdně (z toho dvě hodiny jsou akrobacie) po jedné hodině, ovšem před vystoupením to bývají i dvě hodiny. Ovšem ještě v neděli bývá před vystoupením zkouška programu, což je prakticky téměř pořád. Program je tedy velmi náročný, ale děti to baví a mnoho jich projde třemi až čtyřmi věkovými skupinami.

Nejprve jsem v zcadlovém tanečním sále zhlédl kus hodiny mladší skupiny, kde se začínající malí tanečníci seznamovali s držením těla, s pohyby těla, hlavně rukou a nohou. Hodinu vedla v rámci své praxe studentka Akademie Matusovského. Odhodlání dětí stát se tanečníky bylo veliké.

Mladší skupina
Chlapec u tyče
Děvčata u tyče
Základní pohyby

Poté jsem přešel do kruhového foyeru, kde souběžně probíhala hodina střední skupiny. Vedoucí pomáhali chlapec a tři děvčata ze starší věkové skupiny. Předváděli dětem, jak správně vypadají různé taneční pohyby a prvky. V této střední věkové skupině byl už patrný velký pokrok dětí. Děti už měly zvládnuté základní taneční pohyby a prvky, proto většinu času pracovaly v páru. Pouze prvky typické pro chlapce nebo děvčata se trénovaly jednotlivě. Děti se připravují na taneční soutěž, která bude v KD V.I.Lenina 5.3.2023. Zde jsem uviděl, jak velká dřina je naučit se jak jednotlivým prvkům, tak celému tanci. Vyžaduje pevný charakter, vůli, píli, odhodlanost. Také vůli překonávat překážky, nevzdat se, když se momentálně nedaří. Ale jak bylo vidět, to tyto děti nepostrádají a jdou odhodlaně ke svému cíli. Odměnou je jim pak radost ze zvládnutého tance, bouřlivý potlesk na vystoupeních a úspěchy na soutěžích.

Jaromír Vašek, Lugansk, 20.1.2023

Střední skupina-páry
Vlevo vedoucí souboru
Pohyb párů v kruhu
Tanečníci starší skupiny předvádějí pohyb
Páry
Páry
Vpředu děvčata ze starší skupiny
Páry
Na dvě děvčata nezbyli chlapci
Páry
Vpředu pár ze starší skupiny
Páry
Pohyb párů na místě
Páry
Pár ze starší skupiny
Pohyb párů na místě
Vpředu pár ze starší skupiny
Páry
Vzadu vedoucí souboru
Pohyb na místě
Vlevo tři tanečníce ze starší skupiny
Čekání na pokyny
Čekání na pokyny
Čekání na pokyny
Vpravo tanečník ze starší skupiny
Tanec jednotlivců
Chlapci
Tanec chlapců jednotlivců
Děvčata
Tanec děvčat jednotlivců

297 total views, 1 views today