TROLEJBUS ŠKODA 9Tr V LUGANSKU – ТРОЛЛЕЙБУС ШКОДА 9Тг В ЛУГАНСКЕ

Škoda 9Tr – trolejbus, který se vyráběl v letech 1961-1982 v československém závodu Škoda Ostrov a byl jedním z legendárních, nejrozšířenějších značek trolejbusů, vyvážených do SSSR – dohromady více než 5 000 vozů (z toho jen do Ukrajinské SSR bylo dodáno 3 058 trolejbusů). Trolejbusy této značky jezdily také v Afghánistánu, Bulharské lidové republice, Německé demokratické republice, Indii, Norsku, Polské lidové republice, Rumunsku a Československu.
Trolejbus Škoda 9Tr v Lugansku

Komentář Jurije:

„Skutečně jich bylo mnoho vyvezeno, ale hlavně jezdily tyto značky v Lugansku a Kyjevě. Také jsem je viděl ve Vilnjusu, také jezdily Krymskou silnicí do Alušty a Jalty (jestli správně píší na Wikipedii: https://ru.wikipedia.org/wiki/Škoda_9Tr, tak tato značka jezdila v hlavních městech Sovětského Pobaltí, v Kyjevě jezdila do roku 1996, ale v té době byla ještě i v Rovnu).

Když jsem si ujasnil rozličnosti vývozu, zjistil jsem, že by bylo možné tuto značku trolejbusu považovat za jeden ze symbolů Vorošilovgradu, jelikož kromě vyjmenovaných měst se zřejmě tato česká značka nikde nevyskytovala (dnes je jeden exponát v Moskvě, ten nedávno pževezli z Jalty a opravili… Nebylo by špatné uchovat tuto značku i v Lugansku – opravit) …

Mnozí z těch, kdo prožil dětství ve Vorošilovgradu, říkali, že je to symbol a tento symbol je nedoceněn (jestli byl takový mohutný vývoz ČSSR, je to znak ohromné evropské socialistické državy od Berlína do Pekingu) – nedoceněný symbol.“

Web Můj Vorošilovgrad (Lugansk), 6.12.2022, přeložil Jaromír Vašek

Pozn. J.V.: Po zrušení tramvajové dopravy v Lugansku v roce 2014 bohužel došlo v roce 2022 i ke zrušení trolejbusové dopravy v Lugansku.

ТРОЛЛЕЙБУС ШКОДА 9Тг В ЛУГАНСКЕ

Škoda 9Tr — троллейбус, который выпускался с 1961 по 1982 год чехословацким предприятием «Шкода-Остров» и был одним из «легендарных», наиболее массовых моделей троллейбусов, эксплуатировавшихся в СССР, — в общей сложности более 5 тыс. машин (из них только в Украинскую ССР было поставлено 3058 троллейбусов). Также троллейбусы данной модели эксплуатировались в Афганистане, НРБ, ГДР, Индии, Норвегии, Польской Народной Республике, Румынии и в Чехословакии.

Юрий:

„может по количеству их и правда много было экспортировано, но в основном эти марки были в Луганске и в Киеве. Также я видел такие в Вильнюсе, ездили они также и по Крымской дороге до Алушты и до Ялты (если верно пишет вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Škoda_9Tr , то эта марка была в столицах республик Советской Прибалтики, по Киеву каталась до 1996 года, но была в тот период ещё и в Ровно) .

Выясняя нюансы экспорта, я обнаружил, что эту модель троллейбуса можно было бы считать одним из символов В-града, поскольку кроме перечисленных городов, вроде бы больше нигде этой чешской марки и не было (сейчас один экспонат есть в Москве, однако его не так давно перевезли из Ялты и отреставрировали…. Неплохо было бы сохранить такой корпус и в Луганске – отреставрировать)….

В общем – многие из тех, кто провёл детство в В-граде говорили, что это символ и этот символ недооценен (если был такой мощный экспорт ЧССР, это знак огромной европейской социалистической державы от Берлина до Пекина) – символ недооценен“

336 total views, 1 views today