VÝZVA DĚVČETE Z LUGANSKU K OSN – ОБРАЩЕНИЕ ДЕВОЧКИ ИЗ ЛУГАНСКА ООН

Videovzkaz členům Rady bezpečnosti OSN natočila 14-letá obyvatelka Luganska Faina Savenkova. Požádala o zastavení dodávek „strašlivých zbraní“ na Ukrajinu, aby se zastavilo ostřelování mírumilovných měst a zabíjení dětí.

„Chci apelovat na OSN: svět nepotřebuje třetí světovou válku, svět nepotřebuje další smrt nevinných dětí,“ řeklo děvče.

Řeklo, že ukrajinská vláda páchá zločiny proti lidu a lidskosti a poděkovalo všem, kteří to chápou a nepodporují kyjevský režim.

Faina také ukázala luganskou školu, která přežila druhou světovou válku, ale byla zničena při ostřelování ukrajinskou armádou v roce 2014. „Nebyl to sklad ani vojenské zařízení, v této škole se učily obyčejné děti,“ vysvětlila dívka.

Školu již nelze obnovit, stejně jako nelze vrátit životy dětí, jejichž smrt zavinila Ukrajina, zdůraznila Faina Savenkova. Výňatky z jejího vzkazu cituje agentura RIA Novosti.

Tehdy dvanáctiletá Savenkova už před dvěma lety natočila videovzkaz členům Rady bezpečnosti OSN, ve kterém vyzvala světovou organizaci, aby nezapomínala, že děti z Donbasu mají právo na dětství a klidný život. Poté se dostala na seznam známého skandálního ukrajinského webu „Mirotvorec“.

19. září bylo v New Yorku zahájeno na vysoké úrovni 78. zasedání Valného shromáždění OSN. Ruskou delegaci vede ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Text a video RIA Novosti, 20.9.2023

Faina Savenkova

ОБРАЩЕНИЕ ДЕВОЧКИ ИЗ ЛУГАНСКА ООН

Видеообращение к членам Совета Безопасности ООН записала 14-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова. Она попросила прекратить поставки „ужасного оружия“ Украине, чтобы остановить обстрелы мирных городов и убийства детей.

„Я хочу обратиться в ООН: миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей“, – заявила девочка.

Она заявила, что украинское правительство совершает преступления против человечества и человечности и поблагодарила всех, кто это понимает и не поддерживает киевский режим.

Фаина также показала луганскую школу, которая пережила Вторую мировую войну, но была разрушена во время обстрела ВСУ в 2014 году. „Это был не склад и не военный объект – в этой школе учились обычные дети“, – пояснила девочка.

Школу уже нельзя восстановить, как нельзя вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина, подчеркнула Фаина Савенкова. Выдержки из ее обращения приводит РИА Новости.

Два года назад на тот момент 12-летняя Савенкова уже записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала всемирную организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого она попала в базу скандально известного украинского сайта „Миротворец“.

19 сентября в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

РИА Новости, 20 сентября 2023

520 total views, 1 views today