ZA ŽÁKY 8.ŠKOLY V LUGANSKU- ЗА УЧЕНИКАМИ 8-ОЙ ШКОЛЫ В ЛУГАНСКЕ

V tanečním sále 8.školy v Lugansku jsem se 28.1.2023 seznámil s dětmi tanečního souboru Akvamarin.

A 30.1.2023 jsem navštívil tuto školu, do které většina dětí tohoto souboru chodí. Ředitelka školy mně seznámila s historií a činností školy. Střední všeobecně vzdělávací škola č. 8 N.F.Vatutina byla postavena v roce 1969. V tomto školním roce do ní chodí 571 dětí ( z toho 22 dětí běženců) ve 22 třídách. Pracují zde dva taneční (Akvamarin, Aribadance) a dva sportovní (fotbalový, basketbalový) kroužky. Školáci se účastní mnoha akcí.

Ředitelka mě provedla po škole. Potom jsem besedoval o ČR se žáky 11., 10., 5.A, 5.B a 3.A třídy. Ve třetí a v pátých třídách jsem potkal několik děvčat z Akvamarinu, která mě radostně přivítala. Dětem jsem promítl krátká videa o ČR, ČR se jim líbila. Pověděl jsem jim o sobě, Společnosti přátel LLR a DLR v ČR a Českém kulturním centru Julia Fučíka v Lugansku. Měli mnoho dotazů o ČR. Žáci 3.B mně zazpívali hymnu LLR.

Jaromír Vašek, Lugansk, 30.1.2023

Tělocvična
11.třída
10.třída
5.A, v prostřední řadě v poslední lavici vpravo Kira z Akvamarinu
3.A s třídní učitelkou
3.A, v pozadí Praha
Ve druhé řadě vlevo Vera z Akvamarinu, zprava druhá děvče z Akvamarinu

ЗА УЧЕНИКАМИ 8-ОЙ ШКОЛЫ В ЛУГАНСКЕ

В танцевальном зале 8-ой школы в Луганске я познакомился 28 января 2023 г. с детками танцевального ансамбля „Аквамарин“.
И 30 января 2023 г. я посетил эту школу, в которой большинство деток этого ансамбля учатся. Директор школы меня познакомила с историей и деятельностю школы. Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Н. Ф. Ватутина начала свою деятельность в 1969 г. В этом учебном году здесь обучается 571 ученик (в том числе 22 детей беженцев) в 22 классах. Работают два танцевальных (Аквамарин, Aribadance) и два спортивных (футбол, баскетбол) кружка. Школьники участвуют в много мероприятиях.
Директор меня провела по школе. Потом я провел беседы о Чехии в 11, 10, 5-А, 5-Б и 3-А классах. В младших классах я встретил несколько девочек из „Аквамарина“, радостно меня встретили. Я деткам показал короткие видео о Чехии, Чехия им понравилась. Рассказал им о себе, „Обществу друзей ЛНР и ДНР“ в Чехии и „Чешском культурном центре им. Юлиуса Фучика“ в Луганске. Было много вопросов про Чехию. Ученики 3-Б класса мне спели гимн ЛНР.

282 total views, 1 views today