ZVÍDAVÍ ŽÁCI 1.STUPNĚ – ЛЮБОПЫТНЫЕ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

4.5.2023 jsem navštívil žáky 3. a 4.tříd v budově 1.stupně naší družební 38.ZŠ Klimenta Vorošilova v Lugansku. Naposledy jsem byl na 1.stupni této školy na jaře 2019 v 1., 3. a 4.třídě (to jsou dnes žáci 5., 7. a 8.třídy na 2.stupni), takže tyto děti ještě neznám. Viděl jsem je akorát 1.9.2022 na slavnostnm zahájení školního roku.

Na 1.stupni jsou v každém ročníku čtyři třídy: A, B, V a G. Čekalo mě tedy celkem osm tříd 3. a 4.ročníku. Původně jsem předpokládal, že žákům řeknu něco o ČR, vyfotíme se, a že v každé třídě budu 10 minut. To se ukázalo jako nemožné. V prvních třech třídách jsem byl 15 minut, v dalších 20 minut, v poslední třídě 3.A 30 minut. Po mé informaci o přírodních krásách a pamětihodnostech ČR (ukázal jsem jim také mapy pamětihodností ČR a mapu centra Prahy, ze kterých byli u vytržení) měli žáci spoustu dotazů. Zajímalo je všechno. Nejvíce je zajímalo české národní jídlo, český jazyk, české peníze, stupnice známek ve školách, struktura českého školství, výuka cizích jazyků. Ve 4.A jsem se sešel s Alinou Roman, se kterou se znám už z výtvarného studia Raduga Kulturního domu V.I.Lenina. Poslední třída, kterou jsem navštívil, 3.A, mě vůbec nechtěla pustit. Dotazy nebraly konce. Když už to vypadalo, že můžu odejít, nahrnuly se ke mně děti se žádostí o podpis a společnou fotografii.

Jaromír Vašek, Lugansk, 4.5.2023

4.V, pravá řada
4.V, levá a prostřední řada
4.B, pravá řada
4.B, levá a prostřední řada
4.A
V pravé řadě v poslední lavici Alina Roman
4.A, pravá řada
V pravé řadě v poslední lavici Alina Roman
4.A, levá a prostřední řada
4.G
4.G, pravá řada
4.G, levá a prostřední řada
3.G
3.V, pravá řada
3.V, levá a prostřední řada
3.B
3.B, pravá řada
3.B, levá a prostřední řada
3.A
3.A, pravá řada
3.A, levá a prostřední řada

137 total views, 1 views today