DEN KOZÁCTVA – ДЕНЬ КАЗАЧЕСТВА

14.10.2022 se v LLR slaví Den kozáctva. S mládeží z Muzea Donbasu v Lugansku jsem jel do Stanice Luganské, kde byl ve Vlastivědném muzeu pěkný pořad, věnovaný Dnu kozáctva. Cestou jsme se zastavili u opraveného památníku knížeti Igorovi, stojícímu na pravém břehu Donce. Památník byl dříve střelbou Ukrajinců poškozen.

Ve Stanici Luganské slavili Den kozáctva poprvé po osmi letech. Pořad ke Dni kozáctva ve Vlastivědném muzeu ve Stanici Luganské zahájil ředitel muzea Vjačeslav Sokolov. K přítomným promluvil starosta Stanično-Luganského okresu Albert Zinčenko. Národní umělec – ikonopisec LLR Jevgenij Kovaljov předal muzeu darem ikonu Panna Maria Donská. O historii i obnovení kozácké tradice v LLR hovořil veterán obnovy kozáckého hnutí Vasilij Čerepachin. Muzeu předal svou knihu (ve spoluautorství) „My – donští kozáci“. Historii a současnost kozáckých staveb objasnil odborný pracovník muzea, o kozácké literatuře hovořila zástupkyně ředitelky knihovny Larisa Švornikova. V sále byla i výstavka kozácké literatury. V pořadu kromě řečníků vystupovaly místní soubory. V jednom vystoupení vzali členové místního dětského pěveckého souboru mezi sebe mládež z Muzea Donbasu, společně zpívali a tancovali. Po skončení pořadu si mládež z Muzea Donbasu prohlédla kozáckou expozici muzea. Já jsem byl pozván mezi pracovníky muzea na oslavu Dne kozáctva, která se konala v sále muzea, věnovanému Velké vlastenecké válce. Mezi exponáty v sále je i fotografie rudoarmějců, oslavujících s Pražany Den vítězství v osvobozené Praze.

Jaromír Vašek, Stanica Luganská, 14.10.2022

Památník knížeti Igorovi
Vystoupení místního chóru
Starosta Stanice Luganské Albert Zinčenko
Jevgenij Kovaljov předává ikonu
Odborný pracovník muzea
Zástupkyně ředitelky knihovny Larisa Švornikova
Vlevo výstavka kozácké literatury
Vasilij Čerepachin předává muzeu svou knihu
Dětský pěvecký soubor
Společný tanec dětského pěveckého souboru a mládeže z Muzea Donbasu
Jelena Borčševskaja, Stěpan Tabeka
Fotka z osvobozené Prahy 9.5.1945

180 total views, 1 views today